Het KNAS-bestuur is heel erg blij en trots dat we Bert van de Flier bereid hebben gevonden als penningmeester van de KNAS te blijven optreden. Hij doet dat nu reeds ad interim, en is al helemaal ingewerkt. Het bestuur hoopt dat hij zijn werk zal kunnen voortzetten. In de bijlage van dit stuk treft u het complete scherm-cv van Bert aan. Het is een niet te benaderen staat van dienst. Hij is totaal 14 jaar voorzitter van de KNAS geweest heeft in de technische commissie gezeten, is mede-oprichter van de Europese bond EFC en is jarenlang penningmeester van deze bond geweest. Hij heeft een oneindig internationaal netwerk en is uitstekend op de hoogte van wat er financieel speelt. 

Hij heeft de KNAS de afgelopen jaren heel veel helpen 'binnenhalen' en heeft, zonder daar overigens over op te geven, het EJK in Amsterdam voor 15000 euro, uit eigen zak, gesponsord.

Wij kunnen ons werkelijk niet voorstellen dat een betere kandidaat denkaar is voor het penningmeesterschap van onze bond vandaar dat hij de bestuurskandidaat is. 

De afgelopen periode is Hanneke Rossino vicevoorzitter geweest. De vicevoorzitter wordt overigens door het bestuur benoemd, niet door de ALV gekozen. Mochten de door het bestuur voorgestelde kandidaten worden gekozen dan zal bekeken worden of Hanneke, afhankelijk van de werkdruk, vicevoorzitter wil blijven. Indien ze dat niet wil dan zal Bert kandidaat zijn.  

Bert zou een grote verrijking voor het bestuur zijn.

Bert zal velen van u nog spreken voor de ALV, net als Peter Sorber, net als de rest van het bestuur, net als ik. 

Het lijkt alsof het steeds meer over de inhoud gaat. Dat is mooi.

Wiebe Mokken

Amsterdam 6 juni 2010 – Tijdens de voorlichting- en kennismakingsdagen ook veel vragen voor kandidaat penningmeester Bart van de Kerkhof.

Bart tijdens één van zijn presentaties; “Laat helder zijn dat ik met mijn kandidatuur een nieuw elan wil brengen in een progressief, positief georganiseerd bestuur en financieel beleid. Daarin sta ik recht tegenover beleid uit het verleden. Groei is het device voor de aankomende jaren. Successen vieren en van tegenslagen leren. Leraren opleiden en clubs behouden en nieuwe vestigen stimuleren. Ik wil hier pleiten voor een “kennis en opleiding team” voor nieuwe en in moeilijkheden verkerende verenigingen. De voorwaarde moeten worden gesteld. Een laagdrempelige methode om de KNAS binnen te brengen bij een vereniging. Op schermtechnische (gastlessen), bestuurlijke, sponsoring gerelateerde gebieden, ed.”

Bart is naar ons idee een kandidaat die met twee benen op de grond staat, met een enorm netwerk en kennis van het reilen en zeilen. De enige juiste kandidaat als penningmeester van de nieuwe KNAS.

Bart zou niet alleen een grote verrijking voor het bestuur zijn, maar is een grote en belangrijke verrijking voor de hele bond. Voor meer informatie www.knas2010.nl

Bart zegt hierboven het volgende over zijn kandidatuur als penningmeester: “Laat helder zijn dat ik met mijn kandidatuur een nieuw elan wil brengen in een progressief, positief georganiseerd bestuur en financieel beleid. Daarin sta ik recht tegenover beleid uit het verleden.Groei is het device voor de aankomende jaren."

Even wat cijfers over de 'omzet' van de KNAS in de afgelopen 8 jaar: 

Jaar  Omzet KNAS
2002           271.594
2003           323.799
2004           271.146
2005           369.604
2006           477.434
2007           579.904
2008           831.177
2009           490.425

Dat is van gemiddeld 288.846 euro in de drie jaren tot en met mijn aantreden tot gemiddeld 549,809 euro in de afgelopen vijf jaar. Dat is een groei van ongeveer 90%. Zonder het EJK blijft daar nog zo'n 65% stijging van over. Ik hoop niet dat Bart daar lijnrecht tegenover wil staan.

Verder wil Bart leraren opleiden (dit bestuur heeft daar heel veel aan gedaan) en wil hij "nieuwe vestigen stimuleren" (sic). Het huidige bestuur heeft inmiddels al aardige successen geboekt met het wittevlekkenplan. Ook hier zie ik eerder een continuering van beleid dan een 'er recht tegenoverstaan'.

Ik mag Bart graag en heb, tot hij het te druk kreeg met zijn onderneming, hecht met hem samengewerkt op PR-gebied. Deze opmerkingen zijn ook geenszins bedoeld als een kwalificatie van Bart. Wel vind ik dat de geciteerde passages vragen om een feitelijke context. Bij deze.  

Wiebe Mokken