Bij de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond in Amstelveen is vandaag op 12 juni 2010 Peter Sorber gekozen tot voorzitter. Na een zeer spannende verkiezingsstrijd won Peter met 12 stemmen verschil van tegenkandidaat Mark Janssen. Peter is al 30 jaar floretschermer en voormalig topschermer. De afgelopen tien jaren is hij als bestuurslid van SISTA medeverantwoordelijk voor twee grote en internationaal geroemde toernooien in Amsterdam. 

Ook voor het penningmeesterschap was er een verkiezingsstrijd die met een ruime meerderheid is gewonnen door Bert van de Flier. Bert is van medio jaren 80 tot medio jaren 95 voorzitter geweest van de KNAS en stond aan de wieg van de Europese schermbond waarvan hij tot vorig jaar 12 jaar bestuurslid was. 

Lilian Quant, bijzonder betrokken bij het schermen middels Fencing Club Almere, is mede-organisator van het succesvolle Jeugdschermkamp en de Jeugdpunten-toernooien is bij acclamatie gekozen tot secretaris

Tot slot was er de verkiezing voor bestuurslid Topsport. Etienne van Cann die deze post de afgelopen drie jaren vervulde is herkozen, ten koste van oud-olympiër Max Dwinger. 

Beste schermvrienden en vriendinnen,

Het was een bijzondere verkiezing afgelopen zaterdag. Zoveel kandidaten voor ongewoon veel bestuursfuncties.Het was een ongekend spannende uitslag.

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het vertrouwen. Belangrijk is het nu de gelederen te sluiten. Als voorzitter ben ik er voor iedereen die het schermen een warm hart toedraagt. Samen met de andere bestuursleden zullen we de armen uit de moeten steken om onze plannen te realiseren inclusief verbeteringen zoals op de alv zijn toegezegd op het vlak van openheid en transparantie van (financieel) beleid en communicatie.

Met hartelijke schermgroet,
Peter Sorber

- Teun Plantinga

Beste Teun, beste Peter, allebei jullie namen staat onder het bericht.

Middels deze reactie wil ik de verse voorzitter heel veel succes wensen de komende tijd. Zoals je weet zijn de eerste 100 dagen cruciaal, dat zijn de dagen voor het grote breek en sloopwerk, harde beslissingen nemen, herstructurren en opnieuw direct en duidelijk de lijnen uitzetten voor een nieuw begin. De helft van de venigingen wil veel veranderingen de andere helft een paar veranderingen, de trendbreuk moet er komen, nu en snel. Kortom aan de slag. Mijn advies; neem een paar weken vrij, ga op het bondsbureau zitten en begin te werken, er zijn alweer 13 van de 100 dagen voorbij.

Het hangt nu allemaal van jou af, de coach! Kijk naar Zwitserland, die hebben een mager team, maar de coach laat ze geloven dat Zwitserland kan winnen, en dat doen ze vervolgens ook, met gemak!

Met sportieve groeten, Mark Janssen

Beste Mark,

Bovenstaand bericht is volgens mij bijna een exacte copie van het bericht dat je op/rond 15 juni plaatste. Er stond toen ' er zijn alweer 3 van de 100 dagen voorbij'  en nu staat er ' 13 van de 100'

Was er misschien iets technisch misgegaan? (per ongeluk gewist?) Of is er een andere reden dat je dit bericht opnieuw plaatste?