Op 13 november organiseert de KNAS voor haar verenigingen en commissieleden een informatie en discussiedag. De uitnodiging treft u hierbij in PDF formaat bij dit artikel aan. Deze is ook op te vragen via Info@knas.nl Aanvang is 13.00 uur en de bijeenkomst zal in totaal drie uur duren. Deze dag wordt gehouden parallel aan het Sista-toernooi op:

Zaterdag 13 november 2010 om 13.00 uur in 
Sportcentrum Universum
Sciencepark 306
1098 XH Amsterdam

Routebeschrijving:
A6 richting Amsterdam, A1 richting Amsterdam, A10 ringweg Oost, Afslag Diemen (S113) richting Watergraafsmeer, Rechtsaf richting Watergraafsmeer, Na 1 km rechtsaf de Kruislaan op. Na 1,5 km rechtsaf Sciencepark op, na 200 mtr bent u op de bestemming.

Ondertussen zijn we al weer bijna twee weken verder...

Maar nog geen verslag of mededelingen voortkomend uit de discussiedag?

Ook op een mail voor de discussiedag: geen antwoord.

Ik dacht toch dat de communicatie zou verbeteren?

 

 Geachte heer Matla,

Zelf ben ik niet bij de bewuste bijeenkomst geweest. Wel is mij tijdens de volgende bestuursvergadering gebleken dat men nog een paar zaken verduidelijkt wilde zien, met name waar het om de externe partners gaat ( b.v. NOCNSF )
Ik heb begrepen dat deze antwoorden nu binnen zijn en elk moment kan het verslag op de site staan.
Het spijt me dat dit zo lang moet duren, maar U hebt er hoop ik begrip voor dat dit hectische tijden zijn voor het Bondsbestuur. Waar ik van de zomer nog een verlengd contract met de NHB heb ondertekend willen ze nu z.s.m. van ons af. Als U de berichtgeving rond de NHB hebt gevolgd in de pers. Nu nog maar 3 bestuursleden over, etc. dan begrijpt U dat dit een soort noodgreep van ze is. Het laatste bestuurslid dat de samenwerking nog wel zag zitten is inmiddels ook opgestapt en nu zitten er alleen nog lieden die m.i. er van uit gaan dat de NHB financieel wijzer moet worden van de samenwerking. Dit waar de KNAS vanaf de 1e dag heeft gestreefd naar synergie uit de samenwerking.
Overigens lopen de besprekingen met de mogelijke nieuwe partners tot nu toe erg voorspoedig en ik verwacht dat we vrij snel in het nieuwe jaar een switch kunnen gaan maken.

Wat de Directeur betreft: Het moge duidelijk zijn dat wij de kosten voor de directeur niet volledig voor onze rekening kunnen nemen. Dat is echter ook niet nodig. Tot 1 januari verandert er nog helemaal niets en daarna ziet het er naar uit dat de een extra bijdrage vanuit NOC NSF voor de nieuwe samenwerking de Directeur in staat zal stellen om voor enige tijd zijn werkzaamheden tijdens de transitie fase door te kunnen zetten. Mogelijk komt dat niet helemaal uit, maar gelukkig heeft de Directeur een groot schermhart op de juiste plaats zitten. Hij is uiteindelijk zelf een goede schermer en Internationaal scheidsrechter en dat werkt toch even soepeler dan met een buitenstaander. Hij snapt de problemen en is zelf in de 1e lijn betrokken bij de diverse besprekingen, voorvergaderingen etc.

Wij vergaderen ons in ieder geval blauw, maar nogmaals; het ziet er steeds beter uit.

Ik hoop dat U hier iets aan hebt en dat wij elkaar spoedig op een ALV of zo zullen treffen.

Met vriendelijke groet,

Bert van de Flier
Penningmeester KNAS

 Geachte Heer van de Flier,

Bedankt voor het reageren op mijn post op de website.
Eerlijk gezegd stond ik net op het punt om er weer contact over te zoeken.

Uiteraard begrijp ik dat het drukke tijden zijn, met dit soort toestanden die veel tijd kosten, die dan niet aan wat meer scherm gerelateerde zaken besteed kunnen worden.

Wat ik niet begrijp is dat zoiets, wat de bond fundamenteel raakt, niet eerder gecommuniceerd wordt met de leden. Er zijn toch zeker notulen gemaakt en / of een presentatie om de situatie te verduidelijken tijdens de discussie dag? Of is het bestuur "on the fly" aan deze dag begonnen?
Welnu, deze had dan ook gebruikt kunnen worden om de verenigingen die niet aanwezig konden zijn op de dag zelf enige duidelijkheid te verschaffen, al dan niet aangevuld met punten en meningen aangedragen door bondsleden die wel aanwezig waren.

Een van de andere observaties die gemaakt wordt uit dit "akkefietje", is dat ik van meerdere mensen te horen kreeg dat men dacht dat een van de speerpunten van dit bondsbestuur was om beter te communiceren, en dat dit overduidelijk nog wat te wensen overlaat. Blijkbaar kijkt men nog wel op de website om op de hoogte te blijven.

Ik hoop dan ook dat het bondsbestuur nu
inderdaad beseft dat er meer duidelijkheid verwacht wordt, en dat de beloofde transparantie en verbeterde communicatie naar buiten toe nu zichtbaar worden.
Voorbeelden om dit beleid uit te dragen ten over, zoals bijvoorbeeld het schrijven van de heer Kardolus aangaande de KNAS limieten.

Ook de vervolg acties inzake de direkteur en een daaruit voortvloeiende ALV kunnen niet zomaar even tussen neus en lippen door op korte termijn aan de leden medegedeeld worden, maar dienen ver genoeg vantevoren gecommuniceerd te worden zodat de mensen die geinteresseerd zijn en er een mening of ideeen over hebben de tijd krijgen om zich voor te bereiden.
Ook al voldoet men aan de statuten wat betreft tijdslimieten voor het uitschrijven van een vergadering o.i.d., wil dat niet zeggen dat er duidelijk en transparant gewerkt wordt.

Met vriendelijke groet.

Alex G. Matla
Voorzitter SV Ter Weer