Seksuele intimidatie is een onderwerp waar niemand mee te maken wil krijgen. Ter preventie van misbruik in de sport zijn 90 sportorganisaties, (aangesloten bij het NOC-NSF), bij elkaar gaan zitten en hebben een convenant opgesteld. Deze bestaat uit 11 gedragsregels voor sportbegeleiders. Alle schermverenigingen zullen komende week hierover informatie ontvangen.

Naast het afspreken van gedragsregels, hebben Sportverenigingen de mogelijkheid om gebruik te maken van "Verklaringen omtrent gedrag" (VOG). Hoe werkt dit?
Wanneer iemand actief wordt (of is) binnen de vereniging kunt u vragen of hij/zij een VOG wil overleggen. Een VOG wordt aangevraagd bij de gemeente en wordt alleen verstrekt aan hen die geen relevante strafbare feiten hebben gepleegd. Een voorbeeldbrief met uitleg voor vrijwilligers is hier te downloaden. 

De aanvraag van een VOG brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen door verenigingen (onder gestelde criteria) gedeclareerd worden bij het NOC-NSF. Hiervoor is bijgevoegde handleiding.

De documenten staan hieronder gesorteerd. Binnenkort zullen ze opgeslagen worden in het menu links, onder Verenigingen. Voor resterende vragen kunt u terecht bij het bondsbureau.