Zoals eerder vermeld op deze site heeft de scheidsrechterscommissie de afgelopen maanden (ism het VSK) hard gewerkt aan het herstructureren van de scheidsrechtersopleiding en herformulering van de verschillende nivo´s. Inmiddels is de nieuwe opleiding in een vergevorderd stadium. Wij streven ernaar de nieuwe opleiding (nivo 1-4) bij aanvang van het nieuwe schermseizoen te kunnen aanbieden. Daarover wordt vanzelfsprekend op de knas site gecommuniceert. In de bijlage bij dit artikel vindt u een aantal richtlijnen zoals de criteria voor voordracht voor het examen op nivo 5 (FIE) eruit zullen gaan zien. De opleiding en examinering valt buiten scope van de KNAS. Meer informatie over de examens en criteria van de FIE zijn te vinden op http://www.fie.ch/Fencing/Refereeing.aspx.

De officiele formuleringen en dokumenten voor alle nivo´s (incl nivo 5 examencriteria) zullen in september worden gepubliceerd.