De KNAS vraagt van schermers die aan KNAS-wedstrijden en bepaalde internationale wedstrijden willen deelnemen om zich in te schrijven via de Nahouw. Er zijn twee belangrijke redenen hiervoor:

  • Ten eerste krijgt een schermer die zich niet via de Nahouw aanmeldt voor een van ondergenoemde categorieën wedstrijden, geen punten voor de nationale ranglijst voor de betreffende wedstrijd.
  • In de tweede plaats is het voor internationale wedstrijden waar er een scheidsrechtersverplichting is per land belangrijk dat de KNAS weet hoeveel schermers er naar de wedstrijd gaan, en dus hoeveel scheidsrechters er geregeld moeten worden.

Als op de wedstrijd blijkt dat er meer scheidsrechters nodig zijn omdat er schermers naar de wedstrijd zijn gegaan (dus buiten de Nahouw om de deelname geregeld hebben), kunnen hier hoge kosten aan verbonden zijn. Deze kosten zullen door de deelnemende schermers gedragen moeten worden. Om dit soort vervelende situaties te voorkomen, is de aanmelding via de Nahouw en het hiermee inzichtelijk maken van het aantal Nederlandse schermers dat deelneemt noodzakelijk.

Kortom, de aanmelding via de Nahouw is verplicht voor de volgende categorieën wedstrijden:

  • KNAS-wedstrijden: Wedstrijden onder auspiciën van de KNAS, dus geen invitatietoernooien of wedstrijden waarvan de deelname op een of andere manier gelimiteerd is (bijv. NSK)
  • Internationale wedstrijden categorie 1: Wedstrijden in de FIE- en EFC/UEE-circuits (m.a.w.: WB Junioren, Satelliet, Europees Cadettencircuit, Europees U23-circuit).
  • Internationale wedstrijden categorie 2: Buitenlandse wedstrijden waarvan in de convocatie staat aangegeven dat de scheidsrechtersverplichting per land en niet per vereniging geldt, en die als zodanig op de Nahouw is aangegeven (d.w.z. dat de inschrijfroute een kopie aan de scheidsrechterscommissie bevat).

Voor meer informatie over scheidsrechters bij internationale wedstrijden, kijk hier

Wat te doen als de buitenlandse wedstrijd niet op de Nahouw staat?

Iedereen die een gebruikersnaam heeft voor de Nahouw, kan zelf een wedstrijd toevoegen. Ga naar "Mijn Wedstrijden", klik op "Wedstrijd toevoegen". Vul alle informatie in, klik op "Toevoegen". Hierna kun je de convocatie toevoegen. De wedstrijd zal niet meteen zichtbaar zijn: de wedstrijdcommissie zal eerst de informatie controleren. Dit kan een paar dagen duren.