Op zondag 7 juli 2024 organiseert de KNAS de scheidsrechtersdag. Deze dag is bedoeld om scheidsrechters met elkaar in contact te laten komen en ideeën uit te wisselen over de praktijk van het jureren. Er wordt ook een workshop georganiseerd om onze scheidsrechters voor te bereiden op het nieuwe schermseizoen.

Locatie
Soolancelot
Olympus 25
6832EL Arnhem

Programma
09:30 - 10:00 Inloop
10:00 - 10:30 Gezamenlijk welkom
10:30 - 12:30 Break-out per wapen
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 16:30 Workshop: omgaan met weerstand
16:30 - 17:00 Afsluiting

Workshop ‘Omgaan met weerstand’
In de  workshop ‘Omgaan met weerstand’, die open staat voor alle scheidsrechters, gaan we in op mensen die vanuit de emotie reageren op een beslissing van de scheidsrechter. Scheidsrechters moeten in staat zijn om kalm te blijven tijdens dit soort aanvaringen en bij voorkeur de situatie de-escaleren.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan deze dag, meld je dan uiterlijk 2 juli aan bij Nico Speelman via scheidsrechters@knas.nl.

 

Opleiding scheidsrechter niveau KSS-3

In september start een nieuwe opleiding Scheidsrechter-3.
Deze opleiding bestaat uit 4 dagdelen, verdeeld over september, oktober, november en december, met een praktijkexamen begin 2025. Bij het 3e dagdeel wordt aanvullend een extra workshop (2e dagdeel) aangeboden, die ook open staat voor actieve scheidsrechters. Tussen de sessies wordt van de cursisten verwacht dat zij actief werken aan hun vaardigheden op hun eigen club en dat er bepaalde huiswerkopgaven worden volbracht. De huiswerkopgaven zullen vooral bestaan uit het (terug)kijken van wereldbekerwedstrijden. De scheidsrechterscommissie streeft er naar om de opleiding op alle wapens tegelijk te kunnen volgen.
Wil je je aanmelden voor deze opleiding, meld je dan uiterlijk 30 juli aan bij Nico Speelman via scheidsrechters@knas.nl
Meer informatie vind je in de bijlage.