Na het succes van 2015 had ik ook in 2016 de organisatie van de kaderdag ter hand genomen. Het thema voor deze dag was “met elkaar, voor elkaar”.  Alle deelnemers kregen een bord en mok met dit motto.

Alle commissies hebben toegelicht wat zij afgelopen jaar gedaan hebben, komend jaar gaan doen en wat zij daarvoor nodig hebben. Al die actieve leden vertegenwoordigen de KNAS, geven mij een enorme stimulans voor mijn bondswerk. Wie zich afvraagt: “waar is de KNAS?” moet maar eens de moeite  nemen om op de kaderdag aanwezig te zijn. Om een indruk te geven hebben we de presentaties van de commissies in de in de bijlagen opgenomen. Hierbij wil ik nogmaals alle commissieleden bedanken voor hun inzet en bijdrage aan schermend Nederland.

De kaderdag kwam te staan in het teken van intrinsieke motivatie van de schermers. De workshop onder leiding van Mirthe Gerritsen, gespecialiseerd in intrinsieke motivatie voor bedrijven, was voor velen een verassende invalshoek. Zij bekeken de pijlers van intrinsieke motivatie voor 6 stadia waarin een schemer zich kan bevinden: van beginnend schermer tot internationaal topschermer en van individueel schermer tot deelnemer in een equipe. De belangrijkste conclusie is dat equipe schermen een grote bijdrage levert aan het gevoel van verbondenheid. De presentatie van Mirthe vindt u in de bijlage.

Het idee om onderwerpen te vragen en daar invulling aan te geven heeft mijns inziens de opkomst geen goed gedaan. Het zou ook kunnen dat, ondanks de centrale locatie (het Huis van de Sport in Nieuwegein), de fysieke afstand nog te groot is. Om daar iets aan te doen ga ik komende maanden regionale bijeenkomsten houden, parallel aan wedstrijden. Daar komen ongetwijfeld onderwerpen ter sprake die in alle regio’s spelen en die zal ik als input voor de kaderdag 2017 nemen.

Wilt u voor de editie van 2017 een onderwerp presenteren of een andere bijdrage leveren, dan hoor ik dat graag.

Tot ziens op een regionale bijeenkomst!

 

Leon Pijnappel

Bestuurslid breedtesport