Sinds de invoering van de Scheidsrechtersbijdrage in 2013 én de aanpassing van het tarief van €40 naar €25, is jaarlijks vanuit contributiegeld toegelegd op de post van internationale verplichtingen m.b.t. inzet scheidsrechters.
De kosten en de bijdragen van schermers, zijn door leden van de scheidsrechterscommissie, KNAS internationaal en het bestuur geanalyseerd.  Hierover is bij de Bondsvergadering (ALV) op 10 oktober j.l. gesproken. De  vertegenwoordigende verenigingen hebben unaniem besloten dat het tarief wordt aangepast naar €30. Dit gaat in voor wedstrijden die starten na 15 november 2017. Voor het overige wordt de regeling niet aangepast. Dit betekent o.m. dat de scheidsrechtersbijdrage altijd verschuldigd is tenzij langer dan vier weken voor aanvang van betreffend toernooi afmelding is ontvangen door KNAS Internationaal.