Nederlandsche Schermbond

Tijdens het verwerken van een schermarchief dat ik onlangs van een van onze leden kreeg, vond ik een Huishoudelijk reglement van een schermbond die ik nog niet kende. Het betrof de Nederlandsche Schermbond opgericht te Rotterdam op 25 maart 1906. Een andere bond met deze naam kende ik al, maar die stamde uit. het einde van de 19e eeuw. Het boekje met het reglement is van april 1915.

Geschiedenis van het schermen in Nederland

In de jaren negentig van de vorige eeuw vond de schermleraar Ton Hazes een keur van een oud schermersgilde in Bergen op Zoom. Nader onderzoek toonde aan dat dit document wel eens tot de oudste schermdocumenten ter wereld zouden kunnen behoren. De in 1486 opgestelde keur beschrijft het Sint-Michielsgilde en zijn rechten. De complete gedragscode voor de gildeleden is in de keur vastgelegd. Het reglement lijkt sprekend op de reglementen voor schermzalen zoals die tot in de negentiende eeuw werden opgesteld.

Bond

De KNAS
De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond bestaat als 'vereniging van verenigingen' uit  72 verenigingen*, met in totaal 2458 aangesloten schermers*.

De KNAS is op 1 februari 1908 opgericht als N.A.S.: Nederlandsche Amateur Schermbond en bestaat nu dus 115 jaar. Daarmee behoort de Nederlandse Schermbond tot de oudste bonden van de wereld. In 1923 werd de NAS het predikaat 'koninklijk' verleend.

Pages