6. De Nederlandse Olympische schermers A.H.W. van Blijenburgh

Alexander Hendrik Willem van Blijenburgh werd op 28 mei 1877 geboren te Amsterdam als zoon van Hendrik van Blijenburgh en Maria Koopman. Zijn vader was koopman, maar hij koos voor een militaire loopbaan.Hij diende jarenlang het wapen der cavalerie. Op 27 juli 1900 werd hij aangesteld als luitenant,vier jaar later bevorderd tot eerste luitenant. Hij woonde in Den Haag aan de Koninginnegracht naast zijn zeer welgestelde schoonmoeder. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was hij onder andere commandant van het derde Escadron Wielrijders

5. De Nederlandse Olympische Schermers Athene 1906

Na de succesvolle Spelen van 1896 waren de Grieken zo enthousiast dat ze voorstelden de Spelen elke vier jaar in Athene te organiseren. Dat beviel initiator de Coubertin maar niks; hij wilde dat de Spelen juist een internationale allure en uitstraling zouden krijgen. Eigenlijk had hij er al een beetje de smoor over in dat hij de eerste Spelen niet naar Parijs had kunnen halen. Tijdens een vergadering van het IOC in 1901 werd een en ander nog eens besproken waarbij de spelen van Athene zorgvuldig met die van Parijs

4. De Nederlandse Olympische schermers Saint Louis 1904

In 1904 vonden de Olympische Spelen voor het eerst plaats buiten Europa. De Spelen waren toegewezen aan Chicago, Illinois. Zo’n toewijzing betekende echter in het begin van de 20ste eeuw nog niet zo veel. Saint Louis was het er namelijk niet mee eens en protesteerde. In 1904 werd in Saint Louis de Wereldtentoonstelling gehouden en de organisatoren waren vastbesloten om, net als was geschied in Parijs, sportwedstrijden te organiseren. In essentie zeiden de organisatoren uit Saint Louis tegen Chicago: “Ga vooral jullie gang met die

3. De Nederlandse Olympische schermers E.A. van Nieuwenhuizen

E.A. van Nieuwenhuizen

 

Eugenius Antonius van Nieuwenhuizen werd geboren op 3 september 1879 in Den Haag. Hij is de eerste schermer die voor Nederland uitkomt op die vreemde Olympische Spelen in Parijs. Hoe hij in Parijs geraakte is onduidelijk. We moeten in het achterhoofd houden dat er geen Nederlands Olympisch Comité bestond, geen KNAS, geen uitzendingsbeleid, geen kwalificatiecriteria en zelfs,

2. De Nederlandse Olympische schermers (Athene en Parijs 1896 en 1900)

De moderne Olympische Spelen werden voor het eerst gehouden in Athene in 1896. Gedurende de 19e eeuw, toen de romantiek en het nationalisme het stokje van de Verlichting hadden overgenomen, besteedde men meer en meer aandacht aan de lichamelijke gezondheid van het volk in het algemeen. In Duitsland streed ‘Turnvater’ Jahn voor een gezond en sterk Duits volk en ontstonden op veel plaatsen de beroemde Turn- und Fechtvereine; een ontwikkeling die in Nederland werd overgenomen. Parallel hieraan ontstond een interesse in sport. Sport was

1. De Nederlandse Olympische schermers (voorwoord)

Enige maanden geleden kreeg ik het idee een overzicht te maken van alle Nederlanders die hebben gestreden om de Olympische medailles. Maar dan niet in de vorm van een saai overzicht, maar voorzien van wat achtergrondinformatie, misschien een korte biografie. Inmiddels zijn er zoveel Olympische databases on-line dat een enkel overzicht weinig zou toevoegen, juist die extra gegevens maken zo’n overzicht makkelijk te verteren, maken het het leesbaar.

Het bleek uiteraard allemaal weer veel meer te omvatten dan ik, nog altijd

Etienne van Cann, bestuurskandidaat vijfde bestuurslid

Zoals u waarschijnlijk allen weet bestaat het KNAS-bestuur al enige jaren uit vijf bestuursleden, drie die in functie worden gekozen op de ALV -voorzitter, secretaris en penningmeester- zoals dat netjes in de statuten staat, aangevuld met, tot op heden, 2 algemeen bestuursleden, die een taak door het bestuur krijgen toegekend. Er zouden maximaal vier algemeen

Lilian Quant Bestuurskandidaat Secretaris

Voor de de vacature voor de positie van Secretaris van de KNAS presenteert het bestuur met trots Lilian Quant. Zij heeft de afgelopen maanden als ad interim Secretaris deze positie waargenomen. Voor de positie van Secretaris zijn geen tegenkandidaten.   

Hieronder stelt Lilian zich voor. Ik kan me echter nauwelijks voorstellen dat u haar nog niet kent:

Bert van de Flier bestuurskandidaat penningmeester

Het KNAS-bestuur is heel erg blij en trots dat we Bert van de Flier bereid hebben gevonden als penningmeester van de KNAS te blijven optreden. Hij doet dat nu reeds ad interim, en is al helemaal ingewerkt. Het bestuur hoopt dat hij zijn werk zal kunnen voortzetten. In de bijlage van dit stuk treft u het complete scherm-cv van Bert aan. Het is een niet te benaderen staat

Clinic Bas

Na het nare nieuws van vandaag voelt het vreemd om dit te melden, maar de wereld, ook de schermwereld, draait door. Dus daar gaat-ie, boodschap van Bas Verwijlen, die overigens ook erg ontdaan was over het overlijden van Gerda Kardolus:

Mevrouw Kardolus

Vanochtend hoorde ik dat vannacht mevrouw Kardolus, Gerda Kardolus, is overleden. Dat is afschuwelijk nieuws. De schermwereld is een stuk armer geworden, voor haar familie en voor de vereniging is dit hartverscheurend. Ik heb altijd erg veel respect voor mevrouw Kardolus gehad. Toen mij een jaar geleden werd gevraagd een brief te schrijven ter ondersteuning van de aanvraag

Kandidaten bestuur

In de komende weken wil ik graag de bestuurskandidaten nader aan u voorstellen en meer vertellen over hun motivatie en hun plannen. Uiteraard staan de formele plannen, zoals NOC*NSF die wenst, op de site. En uiteraard hebben we al de inspraakdagen gehad, maar daar bereiken we toch maar een beperkte groep mee. Daarom vanaf morgen met regelmaat meer over: wie ze zijn,

Twee weken

Er gebeurt weer veel in schermland. Bijna twee weken geleden vond de open discussie plaats over het breedte- en het topsportbeleid. Het was een goed bestede zaterdag met een zaal vol zeer betrokken mensen. Het is goed te zien dat zovelen het schermen in Nederland zo belangrijk vinden dat ze zo'n discussie op een stralende zaterdag de hoogste prioriteit geven. Uiteraard waren er meningsverschillen, ook tussen de deelnemers in de zaal, maar daar zijn zulke dagen voor. Heel nuttig!

Bestuurskandidaten

Binnenkort, op 12 juni, vindt de Algemene Ledenvergadering van de KNAS plaats. Het belooft een interessante vergadering te worden omdat er mogelijkerwijs meerdere kandidaten voor openstaande bestuursfuncties zullen zijn. Graag wil ik, om misverstanden te voorkomen, vooraf een aantal punten duidelijk maken. Niet pas IN de vergadering, want dat zou flauw zijn,

Secretaris KNAS

Tot onze spijt heeft Wim Bargerbos, secretaris van de KNAS, die in juni vorig jaar, op de ALV in absentie werd verkozen, zijn functie neergelegd. Als voornaamste reden gaf hij aan dat hij zich in de discussie rond de selectienormen voor, onder andere, het Europese Cadettenkampioenschap niet in het bestuursstandpunt kon vinden. Het bestuur dankt hem zeer voor de taken die

Bestuursvergadering

Gisteren weer een lange bestuursvergadering gehad. Van rond achten tot na middernacht. Bert van der Flier vergaderde mee via de conference call telefoon. We behandelden als vaste punten algemene zaken, financien, breedtesport en topsport. Elk van deze onderdelen heeft weer onderliggende agendapunten. 

Pages