ALV 2004

Bestuurswissel, ALV kiest voor dhr. Wiebe Mokken als nieuwe bestuursvoorzitter

Vanmiddag is Dhr. W. Mokken verkozen tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond. Dhr. Mokken neemt het over van de inmiddels negen jaar functioneren de Dhr G. Bunck. Die met zijn bestuurswerk vele andere zaken, de schermsport een duidelijk bestuurlijk kader heeft meegegeven.
Na stemming door de ALV en dankzegging, heeft heer W. Mokken een praatje gehouden waar een schot voor de boeg werd gedaan over de nieuwe te volgen strategie. De heer Mokken is geen onbekende in de schermwereld en op professioneel vlak aanzienlijke management- en PR ervaring heeft.

Met dhr. Mokken kan via het bondsbureau contact worden opgenomen.

Schermleraar gezocht

sv De Troubadours zoekt schermleraar m/v

Schermvereniging "De Troubadours" gevestigd in 's-Hertogenbosch is per direct op zoek naar een nieuwe schermleraar. De schermvereniging telt momenteel iets meer dan 30 leden waarvan ongeveer de helft jeugd en de andere helft senioren. Het is een zeer gem?leerd gezelschap van meisjes, jongens, vrouwen en mannen. Er wordt voornamelijk geschermd met floret en wat beperkter met degen. De training is maandagavond van 18:00u tot 20:00u.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Louis Hopstaken, voorzitter, Berewoutstraat 10-12, 5211 DJ 's-Hertogenbosch, 073-6890627 thuis, 073-6209606 werk, 06-13440106 mobiel of LouisHopstaken@home.nl.

Kandidaat Voorzitter

Bestuurskandidaat voor voorzittersfunctie bekend

Zoals aangekondigd zal de zittend voorzitter, dhr. Bunck, op de bondsvergadering op zaterdag 15 mei zich niet herkiesbaar stellen voor een laatste termijn. Teneinde deze aanstaande vacature te vervullen heeft het bestuur enkele kandidaten voor deze functie uitgebreid overwogen en uiteindelijk gezamenlijk tot het standpunt gekomen dat dhr. Wiebe Mokken namens het bondsbestuur als kandidaat voorzitter wordt gepresenteerd.
Dhr. Mokken is geen onbekende in de schermwereld en heeft op professioneel vlak aanzienlijke management- en PR ervaring. In de aanstaande editie van de Touche zal een interview met hem zijn opgenomen, waar nader wordt ingegaan op achtergrond en idee?n.
Met dhr. Mokken kan via het bondsbureau contact worden opgenomen.

Lid van Verdienste

Henk Crooijmans lid van verdienste

Oud bondsadministrateur Henk Crooijmans is op zijn afscheidsreceptie tijdens de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen op 20/21 december benoemt tot Lid van Verdienste van de K.N.A.S.
De voorzitter roemde tijdens zijn korte toespraak zijn inzet en de toewijding waarmee dhr. Crooijmans zich als spin in het scherm-web gedurende de afgelopen 12 jaar dienstbaar heeft gemaakt. Hij sprak tevens de hoop uit dat Henk, middels dit lidmaatschap, in staat blijft om zijn kennis en expertise met de bond te delen, tot ieders nut.

Afscheidsreceptie Henk

Uitnodiging afscheidsreceptie Henk Crooijmans

Na jarenlang van onschatbare waarde te zijn geweest voor het functioneren van het bondsbureau, het bondsbestuur en de diverse commissies, heeft Henk besloten nu echt van zijn welverdiend pensioen te gaan genieten. Hoewel Henk het "nieuwe" bondsbureau in Rosmalen nog even met adviezen terzijde staat, is het gepast zijn officieel vertrek per 31.12.2003 te markeren, en nog ??n keer stil te staan bij de vele verdiensten die Henk voor de organisatie van de Nederlandse schermsport heeft gehad.
De afscheidsreceptie vindt plaats tijdens de eerste dag van de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen op zaterdag 20 december te Apeldoorn van 17:00u tot 19:00u onder voorbehoud van het wedstrijdverloop. Genodigden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld persoonlijke felicitaties over te brengen.

Pages

Subscribe to KNAS - Persberichten