HONDA Nederland B.V.

HONDA Nederland ondersteunt Nederlandse schermbond.

Nederlandse schermtop weet zich verzekerd van steun op weg naar WK in Havanna Cuba 2003 en het Wereldbekerseizoen 2003/2004.

Aanstaande week ondertekent de Heer K.A. Dalebout (General Manager Honda Nederland B.V. ) een sponsorovereenkomst met de Nederlandse schermbond KNAS. Het contract heeft een looptijd van een jaar en moet er mede toe bijdragen dat de senioren topatleten zich professioneel ondersteund voelen in het seizoen 2003/2004.

Een deel van de Nederlandse schermtop is volop in de race voor kwalificatie voor de Olympische Spelen 2004 in Athene. Indra Angad-Gaur (dames floret), Sonja Tol (dames degen), Arwin Kardolus, Bas Verwijlen, Wouter den Otter, Siebren Tichgelaar en Allard van Erven (heren degen) hebben de ambitie in 2004 Nederland in hun tak van sport op de Olympische Spelen te vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er diverse anderen die deelnemen aan het wereldbekercircuit binnen en buiten Europa.

De Heer K.A. Dalebout General Manager Honda Nederland B.V. : ?De Schermbond is een gedreven bond me duidelijke ambities, we hebben elkaar gevonden in de breedste zin van het woord.?

De ondersteuning die de Schermbond het komende jaar van Honda Nederland B.V. ontvangt zal onder meer worden ingezet om het professionele karakter van de bond te onderstenen en zodat de leden van de senioren selectie meer mogelijkheden hebben om aan het internationale toernooicircuit te kunnen deelnemen.

Honda in de wereld:
Honda ontwerpt, fabriceert en verkoopt wereldwijd automobielen, motorfietsen en power products. Honda is de grootste motorenbouwer ter wereld; zij fabriceert jaarlijks meer dan 11,5 miljoen motoren voor haar drie productlijnen. Honda vervaardigt producten in 120 fabrieken in 29 landen en heeft in totaal 120.600 medewerkers.

www.honda.nl

Aftreden voorzitter in 2004

Voorzitter kondig aftreden per 2004 aan

De voorzitter van de schermbond, dhr. G.J. Bunck, heeft op de ALV van 21 juni aangekondigd dat dit zijn laatste termijn is en dat hij zich op de vergadering van 2004 niet meer herkiesbaar zal stellen. De meest ingrijpende fases van traject met de NHB zijn dan achter de rug en hij acht te tijd daarmee rijp voor een gedreven opvolger.

Oprichting Instituut Sportrechtspraak

Bonden richten Instituut Sportrechtspraak op

Op initiatief van een 13-tal sportbonden is op 22 juli het Instituut Sportrechtspraak officieel opgericht. Als een van de oprichtende bonden is de KNAS daarbij aangesloten.
Het instituut verzorgt voor sportbonden de tuchtrechtspraak. Het is niet uitgesloten dat het Instituut in de toekomst uitgroeit tot een nationaal instituut voor sportrechtspraak, waarin niet alleen tuchtzaken worden behandeld, maar ook geschillen die door middel van arbitrage, bindend advies en/of mediation kunnen worden opgelost. Een onderdeel van de tuchtrechtspraak vormt de behandeling van dopingzaken.

Bestuurslid breedtesport

Bestuurslid breedtesport in functie gekozen

Op de ALV van 21 juni is kandidaat bestuurslid Kim Westerweel door de ALV verkozen als nieuw bestuurslid verantwoordelijk voor breedtesport. De getalenteerde student geschiedenis was reeds voortvarend begonnen aan het inwerk-traject onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar kan nu met een eigen mandaat aan de slag. In samenwerking met beleidsmedewerker Ab de Jong worden er verschillende initiatieven ontplooid richting onder andere jeugdsport. Meer informatie hierover wordt te zijner tijd gepubliceerd.

Breedtesport kandidaat

Kim Westerweel kandidaat voor positie functionaris breedtesport

Na het betreurde vertrek van Hans Janus als functionaris breedtesport hebben gelukkig verschillende personen serieus gereageerd op de ontstane vacature. Het bestuur heeft de verschillende aanmeldingen afgewogen en heeft besloten om nu met Kim Westerweel verder te gaan. Ze zal zich, vooruitlopend op een eventuele installatie op de ledenvergadering in juni, alvast inwerken in de functie en onder verantwoordelijkheid van het zittende bestuur enkele taken op zich nemen.
In het dagelijkse leven studeert Kim geschiedenis met als bijvak bestuurskunde. Ze heeft enkele jaren binnen de KNAS gefungeerd als wapencoordinator dames floret en werd onlangs opgevolgd door Paula Papilaya.

Pages

Subscribe to KNAS - Persberichten