Erelid Eddy Wolthuis overleden

Vorige week bereikte mij het bericht dat ons erelid de heer E.H. Wolthuis is overleden.

Omdat de heer Wolthuis had aangegeven dat hij na zijn overlijden zonder ophef een plechtigheid in familiekring wenste, kunnen we schermend Nederland pas nu melden dat deze bijzondere schermer is overleden.

De heer Wolthuis heeft zo veel betekend voor het Nederlandse schermen, hij heeft zo zeer voor het schermen geleefd dat het geen zin heeft nu hier een uitgebreide opsomming te geven. Dat zal uitgebreid in de Touch? gebeuren. Laat hier volstaan te melden dat hij tot op het laatst betrokken is gebleven bij de schermsport: altijd op de hoogte en altijd met een uitgesproken mening.

Wij wensen zijn, eveneens zeer bij het schermen betrokken, familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies en gedenken dankbaar de grote bijdrage van een schermer in hart en nieren.

Wiebe Mokken, voorzitter

jaarkalender schermsport 2005/2006

Ook dit jaar brengt de PR commissie van de schermbond weer een Jaarkalender uit, die naast topsport evenementen, laat zien wie er zich weer inzetten voor de schermsport. Ik wil iedereen bedanken voor zijn medewerking.

Ook dit jaar brengt de PR commissie van de schermbond weer een Jaarkalender uit, die naast topsport evenementen, laat zien wie er zich weer inzetten voor de schermsport. Ik wil iedereen bedanken voor zijn medewerking.

(ook dit jaar weer uitgevoerd in hotlinks)

 

1) actuele nationale schermsport kalender, (NK individueel is tot op heden nog niet bekent):
[Webmaster: Document is niet meer beschikbaar.]
2) Internationale WB kalender:
3) verzamelde wereld schermsport kalender:
4) Actuele ranglijsten nationaal, Uitslagen WK/ OS/ NK/ EK :
5) Actuele ranglijst internationaal FIE:
6) Resultaten van individuele schermers per wapen FIE WB A Senioren/Junioren:
7) WK 2006 Turijn Italie:
8) Jeugd WK 2006 TAEBAEK CITY, KOREA:

 

Bron: KNAS wedstrijden, KNAS PR, KNAS bondsbureau, www.fie.ch, www.nahouw.net

 

Deze lijst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, Wij als KNAS vrijwaren ons van fouten bij publicatie die volgen uit opgaven van deze lijst.

 

Wekelijks (in de weken dat er wedstrijden zijn) zal ik een lijst met deelnemers aan de diverse WB, WK, EK en dergelijke, doen toekomen aan dit adres.

 

Voor vragen mail of bel gerust.

 

Met vriendelijke groeten,
 
Bart van de Kerkhof
 
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
Pers & Publiciteit

Postbus 10101
5240 GA Rosmalen
Tel. +31 (0)73 - 528.00.67
Fax. +31 (0)73 - 528.00.68
Priv?: +31 (0)30 - 251.81.48
GSM: +31 (0)6 - 13.35.68.63

Kwalificatie-eisen

Korte samenvatting van de kwalificatie-eisen zoals uiteen gezet in het Handboek Schermer.

Er zijn verschillende onderdelen waar een schermer zich voor kan kwalificeren. Dat zijn:

  1. Deelname aan wereldbekertoernooien
  2. Deelname aan het WK en EK
  3. Deelname aan de Olympische Spelen
  4. Opname in de Nationale Selectie (Kernploeg of Jong oranje)
Elk van deze onderdelen wordt hieronder kort aangestipt.

Deelname aan wereldbekertoernooien
Voor dit soort toernooien geldt een quotum van 8 Nederlandse deelnemers plus alle Nederlanders in de internationale top 32. De bondscoach selecteert deelnemers voor wereldbekertoernooien. Die selectie wordt in eerste instantie uit de kernploeg of Jong Oranje gedaan, maar is daartoe niet beperkt. Deelnemers moeten tenminste 1000 punten op de Nederlandse ranglijst hebben (dames sabeL 800 punten). Junioren hebben minstens 1100 punten op de junioren ranglijst nodig voor deelname aan een seniorenwedstrijd en cadetten minimaal 1100 punten op de cadetten ranglijst voor deelname aan een juniorenwedstrijd.

Deelname aan WK en EK
Naar zogenaamde titeltoernooien (WK, EK, JWK) worden door de bondscoach geselecteerde schermers uitgezonden. Er mogen maximaal 4 Nederlanders meedoen (JWK: 3). Als er plaatsen over zijn, kunnen schermers op eigen kosten meedoen, mits ze een top-100 positie op de internationale ranglijst bezetten, of tenminste 1400 punten op de Nederlandse ranglijst naast een positie op de internationale ranglijst. Cadetten hebben alleen 1400 punten op de Nederlandse ranglijst nodig.

Deelname aan de Olympische Spelen
Voor deelname aan de Olympische Spelen, de Universiade en de World Youth Games bestaan afwijkende selectie-eisen, gesteld door de organisatie, vaak in overleg met de internationale schermbond. Voor de Universiade moeten deelnemers bijvoorbeeld een MBO, HBO of universitaire opleiding volgen. De selectie voor de Olympische Spelen vindt onder andere plaats op basis van een quotum per continent. Voor de Spelen in Athene werd per continent een zone-kwalificatie-toernooi gehouden. Afhankelijk van de discipline mocht de winnaar of de top drie van het toernooi alsnog naar Athene. Via deze weg kwalificeerde Sonja Tol zich in 2004.

Opname in de Nationale Selectie
De nationale selectie bestaat uit een kernploeg en uit Jong Oranje. De kernploeg bestaat uit door de bondscoach voor het betreffende wapen geselecteerde schermers die onder zijn leiding het wedstrijd- en trainingsprogramma volgen (tenminste 20 uur per week). De selectie wordt onder andere gemaakt op basis van de ranglijstpositie (nationaal en internationaal), de individuele resultaten en het topsportperspectief.
De Jong Oranje selectie is een door de bondscoach geselecteerde groep jeugdschermers die onder zijn leiding het talentontwikkelingsprogramma volgt (tenminste 15 uur per week). Ook deze selectie wordt gemaakt op basis van de ranglijstpositie (nationaal en internationaal), de individuele resultaten en het topsportperspectief.
Schermers die weliswaar voldoen aan de gestelde eisen, maar geen tijd kunnen vrijmaken om het trainingsprogramma te volgen, worden om die reden ook niet geselecteerd, ongeacht prestaties en positie.

Volledige informatie is te vinden in het Handboek Schermer.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Het is indicatieve informatie voor derden en niet bedoeld als normstellend voor welke kwalificatie dan ook.

Officiële schermbond in Afghanistan

Nederlands tintje aan erkenning Afghaanse schermbond

Door: Ralf Groothuizen, speciaal correspondent voor de WK Leipzig '05

UTRECHT - Afghanistan heeft sinds vorige week een officiële en internationaal erkende schermbond. De wereldschermbond (FIE) heeft vorige week het groene licht gegeven . De Afghanen hopen volgend jaar al enkele schermers naar de WK te kunnen sturen.

De totstandkoming van de bond is voor een groot deel toe te schrijven aan oud-Nederlands kampioen Shahram Massoumi, al twee jaar werkzaam in Afghanistan voor een accountantsbedrijf. De oprichting van de schermbond is een initiatief van de schermer. “Ik heb met de KNAS overleg gevoerd en advies van hun gekregen, maar ik doe het volledig als vrijwilliger. Ik zal daar een jaar blijven, en daarna moeten de Afghanen zichzelf kunnen redden. Dat zijn de afspraken en daar ga ik ook vanuit.”

Massoumi staat niet helemaal alleen bij het uitvoeren van zijn plan. Zo steunt de Nederlandse ambassade het idee financieel en kan Massoumi ook rekenen op een investering van de FIE. “Ik moet nog beginnen met de trainingen en er zijn nog geen schermspullen. De FIE wil materiaal leveren en dat vergoeden.”

Dat materiaal zal er voor vrouwen anders uitzien dan we gewend zijn. We zullen geen strakke pakjes in Afghanistan zien. “De schermkleding zit vaak behoorlijk strak en dat accentueert de vrouwelijke vormen. In een aantal islamitische landen, zoals Iran en Indonesië hebben ze de schermkleding daarom aangepast. De pakken voor vrouwen zijn daar een stuk ruimer. In Afghanistan zal dit ook gebeuren”, zegt de oud-Nederlands kampioen.

Volgens Massoumi is schermen een interessante sport voor vrouwen in Afghanistan. Vooral voor gesluierde vrouwen. “70% van de vrouwen in Afghanistan loopt in een burka. Dat belemmert het sporten, maar bij schermen is het hele lichaam bedekt. Je ziet hun gezichten niet. Ze hebben handschoenen aan en maskers op. Eventueel kunnen ze ook een hoofddoekje onder de maskers dragen. Het is de perfecte sport voor de Afghaanse vrouw!”

De Afghaanse bond heeft op dit moment nog geen leden, maar al wel een bondspresident. “Ik begeleid hem volgende week op de WK in Leipzig, waar ik chef de mission ben. Ik zal zorgen dat hij de juiste contacten krijgt. Die man weet nu nog helemaal niets van schermen, net als de Afghaanse mensen.”

Maar dat is een kwestie van tijd, denkt Massoumi. De bond wacht nu nog op de door de FIE beschikbaar gestelde schermspullen. Zodra die er zijn zal Massoumi zijn trainingen starten in een schermzaal in Kaboel. Hij richt zich daarbij op twee doelgroepen. “Ten eerste op universitaire studenten. Ik ga hen een opleiding geven tot trainer in Kaboel. Als ze daar klaar mee zijn, verspreiden zij zich door alle provincies in Afghanistan om kleine schermklasjes te starten.” De andere doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van acht tot achttien. “Ik ga een stuk of dertig kids trainen. Jongens en meisjes.”, zegt Massoumi.

En zit daar een wereldkampioen tussen? “Onmogelijk”, volgens de schermer. Een dosis ervaring is vereist in de schermsport, meent hij. “En niet alleen bij het schermen trouwens. Het is bij alle sporten zo.” Toch hoopt Massoumi volgend jaar met Afghanistan voor het eerst aan een WK deel te nemen. “Met een stuk of drie, vier Afghanen naar een WK. Maar niet voor de prestatie, maar puur voor de aanwezigheid van Afghanistan op een internationaal toernooi.”

Dhr. Sharam Massoumi zal de Nederlandse selectie ook dit jaar weer begeleiden als Chef du Mission in Leipzig.

Conf?d?ration Europ?enne d'Escrime

Nederland heeft afgelopen weekend twee commissieplaatsen weten te bemachtigen binnen de Conf?d?ration Europ?enne d'Escrime.

Rob Wolthuis (secretaris KNAS bestuur) is herkozen in de scheidsrechterscommissie en Oscar Kardolus (KNAS wedstrijden) is gekozen in de Veteranen commissie.

Voor Nederland is dit een FANTASTISCH resultaat. Hiervoor ook dank aan Bert van de Flier die als bestuurslid van de CEE onze kandidaten daar waar mogelijk gepromoot heeft.

Als KNAS bestuurslid met FIE/CEE zaken in de portefeuille ben ik dan ook erg content met het behaalde resultaat, zeker als je je bedenkt dat we een kleine schermnatie zijn.

Bron: Bestuur

Pages

Subscribe to KNAS - Persberichten