OranjeVerschillende Nederlandse schermers zijn actief op het hoogste internationale niveau bij de senioren. Zij vertegenwoordigen Nederland op Wereld- en Europese Kampioenschappen en hopelijk ook op de Olympische Spelen. Daarnaast nemen zij deel aan World Cup en Grand Prix wedstrijden, zowel individueel als met een Nederlands equipe. De Nederlandse scherm(st)ers maken deel uit van TeamNL.

Ledencijfers

Zowel de verenigingen als de leden van de verenigingen zijn aangesloten bij de bond. Er zijn op dit moment 70 verenigingen die de schermsport op 83 locaties faciliteren. Zij hebben gezamelijk 2750 leden. Een groot deel schermt actief, anderen ondersteunen het schermen, zoals bijvoorbeeld scheidsrechters en bestuurders.

Commissies

Atletencommisie
De Atletencommissie vertegenwoordigt de belangen van de topsporters binnen de KNAS. De Atletencommissie voert namens de topsporters overleg met het het bestuurslid topsport over het topsportbeleid in algemene zin en de belangen van de topsporters in het bijzonder. De Atletencommissie heeft als centrale doelstelling het mede beïnvloeden van het topsportbeleid vanuit het gezichtspunt van de topsporter.
Tristian Tulen

Bestuur

Het bestuur van de KNAS bestaat uit bevlogen vrijwilligers. Bestuursleden van de KNAS ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid, anders dan vergoeding van daadwerkelijk gemaakte en voorgeschoten kosten.
Leon Pijnappel
Voorzitter
voorzitter@knas.nl

Pages