Opleidingen

In het seizoen 2012-2013 heeft de scheidsrechterscommissie in samenwerking met Veilig Sport Klimaat de scheidsrechtersopleiding herzien. De opleiding die hieruit is voortgekomen is sinds het seizoen 2013-2014 NOC-NSF geaccrediteerd. In het seizoen 2019-2020 is hierop een vernieuwingsslag uitgevoerd.