Inloggen op en met OnzeRelaties

OnzeRelaties is de relatie- en ledenadministratie van de KNAS, in OnzeRelaties staan de actuele gegevens van alle schermers aangesloten bij de KNAS.

Inloggen met OnzeRelaties
De KNAS maakt gebruik van diverse websites. Om alle schermers aangesloten bij de KNAS eenvoudig toegang te verlenen tot deze websites kunnen alle leden inloggen op deze websites met OnzeRelaties.

Op dit moment kunt u inloggen op de volgende websites met OnzeRelaties:

PR bestuurder gezocht

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de communicatie binnen de bond verbetering behoeft. Een consistente communicatie heeft betrekking op breedtesport, topsport en algemene zaken. Om het belang van een goede PR, en met name de interne communicatie, te verbeteren willen we nu een bestuursfunctie creëren. Hiervoor zoeken wij op korte termijn een kandidaat die