Equipecompetitie voor jeugd en senioren (JEC en EC)

Jeugd Equipecompetitie (JEC)

De Jeugd Equipecompetitie (JEC) is een laagdrempelige manier om meer schermplezier te bieden op regelmatige basis. De competitie vergroot het aantal schermuren zonder dat het nodig is om het hele land door te reizen.

Er is ook een Instagram pagina KNASJEC met de teams en leuke momenten.

De pilot in seizoen 2016/17 heeft veel inzichten gebracht die verwerkt zijn in de opzet.

NK organiseren

De KNAS organiseert de Nederlandse Kampioenschappen schermen in vier delen:

  1. Het NK Senioren;
  2. Het NK Jeugd, voor de leeftijdsgroepen tot en met junioren;
  3. Het NK Veteranen, voor de leeftijdsgroepen vanaf 40 jaar;
  4. Het NK Equipe, voor verenigingsequipes op alle wapens maar in 1 leeftijdscategorie.

De KNAS organiseert deze toernooien samen met een lokale vereniging om elkaar, in het belang van het evenement, zoveel mogelijk te versterken.

“Het loopt op rolletjes"

Dat is het geval in alle aspecten van de allround World cup rolstoelschermen in Stadkanaal. Voor de derde keer wordt in vakantiepark Pagedal een toernooi georganiseerd met ongekende allure. De aanwezigheid van 160 schermers uit 24 landen, waaronder 25 paralympische medaillewinnaars, vraagt een goed op elkaar ingespeeld organisatieteam. Een unieke samenwerking met de medewerkers van

Import inschrijvingen uit Nahouw

Het is voor wedstrijdorganisaties mogelijk om de aanmeldingen voor hun wedstrijd in de Nahouw op te halen. De meeste wedstrijdprogramma's hebben een mogelijkheid om die te importeren. Dit is zeker het geval voor Fencing Time of Engarde. Voor het gebruik van Fencing Time kunt u een tijdelijke licentie aanvragen bij de commissie KNAS-wedstrijden, ondersteuning en ranglijsten via het e-mail adres

Formulieren

Hier staan de formulieren die wij gebruiken voor het indienen van declaraties en inschrijven cursussen.

Na het invullen van een spreadsheet dient u deze op te verzenden in het PDF formaat.

U kunt deze indienen via het emailadres info@knas.nl

Organisatie

Organisatie

De bond wordt gevormd door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. De organisatie is simpel en bestaat uit een bestuur en commissies.

Voor iedere commissie is er een liaison in het bestuur.

Het bestuur benoemd personen in een commissie op voordracht van leden of op eigen initiatief.

Ranglijsten

Ranglijsten

We gebruiken de Nederlandse ranglijsten om de presaties en de onderlinge verhoudingen van de schermers zichtbaar te maken. Alleen de resultaten van toernooien die voldoen aan minimale eisen wat betreft wedstrijdformule en materiaalgebruik (zoals beschreven in het handboekschermer) tellen mee. Ieder toernooi wordt gewogen in zwaarte. De beste 5 uitslagen van elke schermer, van publicatiedatum tot 1 jaar terug, tellen mee voor de ranking. Er is voor elk wapen en elke leeftijdscategorie een ranglijst.

Veteranenwedstrijden

Sinds enige tijd worden er in Nederland veteranenschermwedstrijden georganiseerd. De veteranen kennen twee type wedstrijden. Het Nederlands Kampioenschap en de Vet Cup. Dit zijn de wedstrijden waar het om het resultaat gaat. De Vet Cup is internationaal, moet uitgroeien tot een veteranentopsportevenement.

Jeugdpuntentoernooi (JPT)

Het Jeugdpuntentoernooi (JPT) is een laagdrempelig toernooi waar jeugdschermers kunnen schermen tegen tegenstanders van hun eigen leeftijd en niveau. Voor gewonnen partijen en gemaakte treffers worden punten gegeven waarmee verschillende diploma’s worden verdiend. Een mooie opstap naar KNAS-toernooien en voor velen de ideale kennismaking met de wedstrijdsport.

Brassard-systeem

De KNAS streeft ernaar om het ledenaantal te laten groeien door het verloop van leden te verkleinen of te vertragen. Het binden van schermers via een brassard-systeem is één van de mogelijkheden om dit doel te bereiken. Een indirect gevolg van een verminderd verloop van leden kan zijn dat het schermniveau in de breedte toeneemt. Wellicht kan dat op termijn helpen bij het groeien van het schermniveau in de hoogte. Uitgangspunten voor de jeugdige schermer zijn dat het kind zich in eigenwaarde bevestigd voelt, structuur

Schermpaspoort

Het schermpaspoort is een boekje waarin je alle relevante gebeurtenissen uit jouw schermleven kunt noteren, zoals deelname aan wedstrijden, resultaten, diploma's en traingsstages. Het is bedoeld voor alle schermers, maar vooral jeugdschermers houden het bij. 

Hoe werkt dit bij een toernooi?
Bij het aanmelden op een toernooi lever je het schermpaspoort in bij de organisatie. Zij noteren het toernooi en zetten een stempel. Na afloop van het toernooi kun je het weer ophalen. Als de uitslag bekend is kun je het behaalde resultaat invullen. 

Internationale opleidingen

Beste trainer,

De FIE lanceert ook in 2018 trainersopleidingen in het kader van de FIE Coaching Academy.

De opleiding voor alle drie wapens vindt plaats in Boedapest, duurt vier maanden, start op 1 februari en eindigt op 30 mei. De cursus wordt in het Engels en Frans gegeven, van maandag tot vrijdag (09:00-13:00 en 15:00-19:00). Studie onderdelen als psychologie, fysiologie en biomechanica vinden plaats op de universiteit van Boedapest.

Opleidingsplan voor opleidingen Sportleider

De opleiding Sportleider 2 (ook wel bekend als Zaalassistent) en Sportleider 3 (verenigingstrainer) zijn in 2009 geëvalueerd. Hieruit zijn verbeter voorstellen voor met name Sportleider 3 voortgevloeid. Ook moest nog een duidelijk plan worden opgesteld voor de ontwikkeling van het gehele opleidingsspectrum dus ook Sportleider 4 (regionale trainer) en Sportleider 5 (internationale trainer c.q.

PR bestuurder gezocht

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de communicatie binnen de bond verbetering behoeft. Een consistente communicatie heeft betrekking op breedtesport, topsport en algemene zaken. Om het belang van een goede PR, en met name de interne communicatie, te verbeteren willen we nu een bestuursfunctie creëren. Hiervoor zoeken wij op korte termijn een kandidaat die