Breedtesport timmert aan de weg!

Ongeveer een jaar geleden werd een nieuwe Breedtesport commissie geformeerd onder leiding van voorzitter Ad van de Weg. Samen waren wij er in geslaagd 7 mensen te vinden die geografisch verdeeld wonen en schermen en ook nog eens de schermsport een warm hart toedragen en ook een steentje en stem willen bijdragen. Deze commissie komt om de maand bij elkaar en ieder commissielid bestiert een portefeuille onderdeel van de totale breedtesport portefeuille. 

Terug op het oude nest.

Toen Wiebe me vroeg of ik bereid was om zo lang als nodig het KNAS Bestuur te versterken heb ik meteen "Ja" gezegd. Inmiddels heb ik de tweede vergadering er op zitten en heb de tijd er tussenin vooral doorgebracht met het lezen van documentatie uit het recente verleden.
Voor de jeugdigen onder ons is misschien een introductie op zijn plaats.

Bestuursvergadering

Gisteren weer een lange bestuursvergadering gehad. Van rond achten tot na middernacht. Bert van der Flier vergaderde mee via de conference call telefoon. We behandelden als vaste punten algemene zaken, financien, breedtesport en topsport. Elk van deze onderdelen heeft weer onderliggende agendapunten. 

Nederlandsche Schermbond

Tijdens het verwerken van een schermarchief dat ik onlangs van een van onze leden kreeg, vond ik een Huishoudelijk reglement van een schermbond die ik nog niet kende. Het betrof de Nederlandsche Schermbond opgericht te Rotterdam op 25 maart 1906. Een andere bond met deze naam kende ik al, maar die stamde uit. het einde van de 19e eeuw. Het boekje met het reglement is van april 1915.

Pages

Subscribe to RSS - blogs