De jaarcijfers zijn bekend.

 Het heeft zoals ik al eerder aangaf erg lang geduurd voor we de definitieve cijfers binnenkregen, maar nu is het dan "op de valreep" eindelijk zo ver.

Bijgevoegd treft U het concept van het accountantsrapport aan, 

Voor diegenen die geen zin hebben het hele rapport te lezen volgt hier de belangrijkste conclusie.

De KNAS heeft in 2010 een batig saldo gerealiseerd van 9.044 euro, waarmee het eigen vermogen is geklommen van 51.000 per 31-12-2009 naar 60.044 een jaar later.

De begroting 2011.

 Het heeft even geduurd, maar nu is er voldoende informatie voorhanden om een begroting aan te kunnen bieden die vrijwel zeker niet significant hoeft te worden aangepast.

Onderstaand treft U de inkomsten en uitgaven aan zoals wij die verwachten voor dit jaar.

Gelet op het feit dat het jaar al weer even bezig is lijken de bedragen voldoende om onze doelstellingen te halen. Ook al willen wij altijd graag meer doen, maar " je kunt het geld maar 1 keer uitgeven".

 

Nieuwe samenwerking krijgt vorm.

De samenwerking met de Nederlands Handboog Bond en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond die op 1 januari 2004 van start ging wordt op 1 juni 2011beëindigd. Hiermee komt een eind aan de samenwerking die op 1 januari 2004 begon. Ook het bondsbureau zal verhuizen naar een nieuwe locatie, de medewerkers van de NHB die ons ondersteunden blijven werkzaam voor de NHB. Alleen de directeur van de KNAS, Teun Plantinga, blijft voor ons werken en dat is goed nieuws omdat we zo continuiteit veiligstellen en ook in de nieuwe

De begroting 2011

Tijdens de laatste ALV was er vraag naar meer transparantie. Ik stelde daarop voor om de begroting ook op de website te plaatsen. Tot op heden is dat niet gelukt om de simpele reden dat hij voor ons als bestuur ook nog niet transparant is.

Zoals U weet bestaat het gros van onze inkomsten uit subsidies. En daar zit nu net het knelpunt.

Er zijn het vorig jaar een aantal zaken gewijzigd. U herinnert zich mogelijk de discussie over "Goed Sportbestuur" en aanverwante zaken waar Uw bestuur ( en U zijdelings ook ) mee te maken heeft gekregen.

De Combinatiefunctionaris (CF): een unieke kans voor schermverenigingen!

Schermverenigingen kunnen gebruik maken van een combinatiefunctionaris die zowel op scholen als een schermvereniging les kunnen geven. Kleinere gemeenten starten in 2011 hiermee en daarom is het zaak om snel te acteren, als verenigingen hierin geïnteresseerd zijn! Lees de ervaringen hieronder van Holland Schermen uit Alkmaar en bezoek de website voor meer informatie. Snelheid is geboden, want ook andere sport verenigingen zullen deze kans niet aan hen voorbij laten gaan!

Nieuwe opleidingen schermleraar 1 t/m 4 zijn klaar!

Met gepaste trots kan ik jullie melden, dat inmiddels de opleidingen 1 t/m 4 voor schermleraar herschreven c.q. opnieuw gemaakt zijn!

Er is ontzettend veel werk verricht door met name Ad van der Weg en Frans Hoeberechts om de een en ander zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. De opleidingen zijn goed en duidelijk omschreven en de op- en aanmerkingen van cursisten uit vorige opleidingen zijn daarin meegenomen. Uiteraard gaan wij zo snel mogelijk starten met de nieuwe opleidingen, namelijk dit najaar al!

Pages

Subscribe to RSS - blogs