De Combinatiefunctionaris (CF): een unieke kans voor schermverenigingen!

Schermverenigingen kunnen gebruik maken van een combinatiefunctionaris die zowel op scholen als een schermvereniging les kunnen geven. Kleinere gemeenten starten in 2011 hiermee en daarom is het zaak om snel te acteren, als verenigingen hierin geïnteresseerd zijn! Lees de ervaringen hieronder van Holland Schermen uit Alkmaar en bezoek de website voor meer informatie. Snelheid is geboden, want ook andere sport verenigingen zullen deze kans niet aan hen voorbij laten gaan!

Nieuwe opleidingen schermleraar 1 t/m 4 zijn klaar!

Met gepaste trots kan ik jullie melden, dat inmiddels de opleidingen 1 t/m 4 voor schermleraar herschreven c.q. opnieuw gemaakt zijn!

Er is ontzettend veel werk verricht door met name Ad van der Weg en Frans Hoeberechts om de een en ander zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. De opleidingen zijn goed en duidelijk omschreven en de op- en aanmerkingen van cursisten uit vorige opleidingen zijn daarin meegenomen. Uiteraard gaan wij zo snel mogelijk starten met de nieuwe opleidingen, namelijk dit najaar al!

Workshop scheidsrechter een succes in regio Oost

Workshop scheidsrechter een succes:

De workshop scheidsrechter voor de regio oost is een succes geworden. Met 16 deelnemers aanwezig was de workshop voldoende bezet. De deelnemers hebben zich ingezet om meer kennis en vaardigheden te krijgen in de rol als scheidsrechter. Niet alleen het helpen op de club of op puntentoernooien was relevant maar ook

Leuke weetjes en toetsbare resultaten in roerige verkiezingstijden

Zojuist heb ik in de bestuursblog melding gemaakt van het feit dat wij 10 nieuwe schermleraren erbij hebben! Een zeer vermeldenswaardig gegeven, want het betreffen Nederlanders die in Duitsland een examen aflegden en nu het Nederlandse KNAS schermleraar diploma hebben gekregen. Dit is gelukt door het waarderen van een regionaal initiatief en een goede samenwerking tussen de

Pages