WK Veteranen 2012

Was het vroeger een afschrikwekkende leeftijd waarop je een pop in de tuin kon verwachten, tegenwoordig kan je uitkijken naar de 50 jaar. Schermers van geboortejaar 1962 of ouder hebben namelijk de mogelijkheid om zich voor het WK Veteranen te plaatsen, mits ze aan de limieten voldoen.

Limieten voor veteranen

Vanuit de veteranengroep is de roep om meer erkenning gehoord. Daarnaast heeft het bestuur de wens om ook de veteranenafvaardiging naar EK's en WK's meer professionaliteit uit te laten stralen. Ondertussen  zijn echter de kosten van het sturen van veteranenafvaardigingen flink gestegen door de grootte van de groep van deelnemers en de eis van de FIE om 1000 euro

Pages

Subscribe to Veteranen