De Combinatiefunctionaris (CF): een unieke kans voor schermverenigingen!

Schermverenigingen kunnen gebruik maken van een combinatiefunctionaris die zowel op scholen als een schermvereniging les kunnen geven. Kleinere gemeenten starten in 2011 hiermee en daarom is het zaak om snel te acteren, als verenigingen hierin geïnteresseerd zijn! Lees de ervaringen hieronder van Holland Schermen uit Alkmaar en bezoek de website voor meer informatie. Snelheid is geboden, want ook andere sport verenigingen zullen deze kans niet aan hen voorbij laten gaan!

Nieuwe opleidingen schermleraar 1 t/m 4 zijn klaar!

Met gepaste trots kan ik jullie melden, dat inmiddels de opleidingen 1 t/m 4 voor schermleraar herschreven c.q. opnieuw gemaakt zijn!

Er is ontzettend veel werk verricht door met name Ad van der Weg en Frans Hoeberechts om de een en ander zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. De opleidingen zijn goed en duidelijk omschreven en de op- en aanmerkingen van cursisten uit vorige opleidingen zijn daarin meegenomen. Uiteraard gaan wij zo snel mogelijk starten met de nieuwe opleidingen, namelijk dit najaar al!