5. De Nederlandse Olympische Schermers Athene 1906

Na de succesvolle Spelen van 1896 waren de Grieken zo enthousiast dat ze voorstelden de Spelen elke vier jaar in Athene te organiseren. Dat beviel initiator de Coubertin maar niks; hij wilde dat de Spelen juist een internationale allure en uitstraling zouden krijgen. Eigenlijk had hij er al een beetje de smoor over in dat hij de eerste Spelen niet naar Parijs had kunnen halen. Tijdens een vergadering van het IOC in 1901 werd een en ander nog eens besproken waarbij de spelen van Athene zorgvuldig met die van Parijs

4. De Nederlandse Olympische schermers Saint Louis 1904

In 1904 vonden de Olympische Spelen voor het eerst plaats buiten Europa. De Spelen waren toegewezen aan Chicago, Illinois. Zo’n toewijzing betekende echter in het begin van de 20ste eeuw nog niet zo veel. Saint Louis was het er namelijk niet mee eens en protesteerde. In 1904 werd in Saint Louis de Wereldtentoonstelling gehouden en de organisatoren waren vastbesloten om, net als was geschied in Parijs, sportwedstrijden te organiseren. In essentie zeiden de organisatoren uit Saint Louis tegen Chicago: “Ga vooral jullie gang met die

3. De Nederlandse Olympische schermers E.A. van Nieuwenhuizen

E.A. van Nieuwenhuizen

 

Eugenius Antonius van Nieuwenhuizen werd geboren op 3 september 1879 in Den Haag. Hij is de eerste schermer die voor Nederland uitkomt op die vreemde Olympische Spelen in Parijs. Hoe hij in Parijs geraakte is onduidelijk. We moeten in het achterhoofd houden dat er geen Nederlands Olympisch Comité bestond, geen KNAS, geen uitzendingsbeleid, geen kwalificatiecriteria en zelfs,

2. De Nederlandse Olympische schermers (Athene en Parijs 1896 en 1900)

De moderne Olympische Spelen werden voor het eerst gehouden in Athene in 1896. Gedurende de 19e eeuw, toen de romantiek en het nationalisme het stokje van de Verlichting hadden overgenomen, besteedde men meer en meer aandacht aan de lichamelijke gezondheid van het volk in het algemeen. In Duitsland streed ‘Turnvater’ Jahn voor een gezond en sterk Duits volk en ontstonden op veel plaatsen de beroemde Turn- und Fechtvereine; een ontwikkeling die in Nederland werd overgenomen. Parallel hieraan ontstond een interesse in sport. Sport was

1. De Nederlandse Olympische schermers (voorwoord)

Enige maanden geleden kreeg ik het idee een overzicht te maken van alle Nederlanders die hebben gestreden om de Olympische medailles. Maar dan niet in de vorm van een saai overzicht, maar voorzien van wat achtergrondinformatie, misschien een korte biografie. Inmiddels zijn er zoveel Olympische databases on-line dat een enkel overzicht weinig zou toevoegen, juist die extra gegevens maken zo’n overzicht makkelijk te verteren, maken het het leesbaar.

Het bleek uiteraard allemaal weer veel meer te omvatten dan ik, nog altijd

Medewerker Media en Communicatie

 De Federatie Kenniscentrum en Bureauorganisatie Samenwerkende Sportbonden is een een samenwerkingsverband van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), Squash Bond Nederland (SBN) en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) met een gezamenlijke bureauorganisatie in Zoetermeer. Deze drie sportbonden hebben gezamenlijk ruim 700 aangesloten verenigingen en ruim 50.000 sporters.

Mê Ruud van Oeveren wint Carrière Scherm-Oscar 2012

De Carrière Scherm-Oscar 2012 is toegekend aan Mê Ruud van Oeveren vanwege zijn grote verdienste voor de Nederlandse Schermsport.

Hij richtte in 1968 de schermacademie van Oeveren op, deze is achtereenvolgens gevestigd in Newcastle upon Tyne,Amsterdam, Bourgueil en Meung sur Loire. Vele van zijn leerlingen werden uitverkoren en namen deel aan

Bert van de Flier gekozen tot CIFP bestuurslid!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het International Committee for Fair Play op 28 april 2012 in Budapest is Bert van de Flier gekozen tot Bestuurslid. Bert is oud voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, oud-commissaris van de Federation Internationale d’Escrime en oud bestuurslid van de European Fencing Confereration. Momenteel is hij

Pages

Subscribe to Bond