Scheidsrechtersbijdrage bij deelname internationale wedstrijden

Tot en met 2012 werden kosten voor scheidsrechtersbezoek aan het buitenland voor twee wedstrijdcategorieën uit de topsportfinanciering betaald. Vanaf 2013 is er geen inkomstenbron meer uit de topsportmiddelen voor het dekken van scheidsrechterskosten voor wedstrijd- en topsport.

Daarom is het noodzakelijk dat de schermers die aan internationale wedstrijden

Mê Ruud van Oeveren wint Carrière Scherm-Oscar 2012

De Carrière Scherm-Oscar 2012 is toegekend aan Mê Ruud van Oeveren vanwege zijn grote verdienste voor de Nederlandse Schermsport.

Hij richtte in 1968 de schermacademie van Oeveren op, deze is achtereenvolgens gevestigd in Newcastle upon Tyne,Amsterdam, Bourgueil en Meung sur Loire. Vele van zijn leerlingen werden uitverkoren en namen deel aan

Financiën topsport

Beste schermer,

Op de in december gehouden buitengewone algemene ledenvergadering is aangekondigd dat de inkomsten voor topsport sterk zijn gereduceerd door de recente koerswijziging van NOC*NSF en dat het bestuur hierdoor genoodzaakt is maatregelen te nemen. Ook is benoemd dat dit consequenties heeft  voor een aantal aspecten van de financiering van de topsportbeoefening: