Reglementscommissie.

Om het hoofd te bieden aan de regelmatige wijzigingen in het wedstrijd en technisch reglement van de FIE, heeft het Bondsbestuur besloten om een Reglementscommissie in te stellen. Deze adviseert het Bondsbestuur omtrent het al dan niet; geheel of gedeeltelijk invoeren van deze wijzigingen. De Commissie bestaat uit 3 leden die de verschillende disciplines binnen de bond vertegenwoordigen.

Toetsingscommissie is compleet.

Als volgende stap binnen de vernieuwde opleidingen van de KNAS werd het noodzakelijk om een toetsingscommissie in het leven te roepen.

Deze commissie heeft de volgende taken.

Het is goede banen leiden van de toetsing van kandidaten voor de diverse gradaties binnen het opleidingssysteem.

Dit geeft de commissie een forse serie bevoegdheden en controlerende taken.

Bij het opstellen van de toetsdocumenten zorgt de commissie voor:

- het vaststellen van het toetsplan van Kwalificatie.

Bas weer terug bij de 1e 16

Dankzij zijn uitstekende 2e plaats heeft Bas Verwijlen zich weer teruggeknokt in de top 16 van de wereldranglijst. Op dit moment staat hij 15e.

De 1e 16 zijn belangrijk omdat deze posities direct toegang geven tot het hoofdtournooi bij de WK, OS  en wereldbekerwedstrijden.Wij wensen Bas alle succes bij zijn pogingen om die plaats vast te houden, c.q te verbeteren. En duimen voor Tristan Tulen, dat hij hem daar gauw gezelschap gaat houden.

 

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen.

Het nieuwe jaar is inmiddels een week onderweg en er gebeurt al van alles. Sommige dingen die we toejuichen, zoals het wedstrijdbezoek door een flink aantal scheidsrechters die gezamenlijk het komend weekend in Parijs hun vaardigheden verder gaan opkrikken onder de bezielende leiding van Indra Angad-Gaur. De manier waarop Indra begonnen is met haar werk schept hoge verwachtingen voor de toekomst. De manier van actiebeoordeling door scheidsrechters op mondiaal niveau is constant aan veranderingen onderhevig. Goed wanneer onze scheidsrechters daarin up to date zijn.

Toekomstige WK's

 Zo juist in Moskou op het FIE Congres besloten.

WK 2013. Budapest 

JWK 2013. Porec

Veteranen 2013. Varna

WK 2014. Sofia

JWK 2014 kandidaat. Bali ( Indonesie )

Veteranen 2014. Kandidaten Mauritius en USA

WK 2015 Kandidaten USA. IJsland en Moskou

JWK 2015 Kandidaten geen

Veteranen 2015 Kandidaten geen

Bezoek een bevriende club, of scherm af en toe tijdens de vakantie.

Tijdens de laatste ALV deed Nathalie van der Putten het voorstel om te inventariseren waar men af en toe terecht zou kunnen als de eigen club gesloten was, dan wel omdat men eens met een paar anderen wilde schermen.

Bij deze dus het verzoek aan alle verenigingen die de deuren ook openstellen voor leden van een andere vereniging om aan te geven wanneer, waar en wat de

In memoriam Edoardo Mangiarotti.

Gisternacht de 25e mei is in zijn huis in Milaan, Edoardo Mangiarotti op 93 jarige leeftijd aan een hartaanval overleden. Hiermee kwam een eind aan het kleurrijke leven van de meest succesvolle schermer tot op heden. Maar liefst 13 Olympische medailles ( 6 goud, 5 zilver en 2 brons ) De eerste gouden in Berlijn 1936 en de laatste gouden in 1960 in Rome. Daarnaast was hij 13 keer Wereldkampioen en

Knap werk in Berlijn.

Met 244 schermers uit 32 landen was de Witte Beer van Berlijn wederom sterk bezet. Het is nu tevens een wedstrijd in het < 23 circuit.  Bas Verwijlen en Tristan Tulen kwamen beide bij de laatste 8 waarmee Tristan tevens 3e werd in het <23 circuit. Mijn gelukwensen aan beiden. Van Bas mag je als wereldranglijstaanvoerder wel wat verwachten, maar je moet het toch maar weer iedere keer waarmaken om bij de besten te zitten. Tristan bewijst dat hij in rap tempo de aansluiting met de wereldtop aan het maken is. Graag wil ik ook

Paul Kal overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat ons erelid Drs. Paul Kal op 15 juni j.l. op 84 jarige leeftijd is overleden.

Voor de ouderen onder ons was Paul een begrip. Met schermen op floret en later degen, begonnen bij Zaal Abrahams, maakte de psycholoog Paul Kal zijn schermcarriere met name als bestuurder. In 1970 gekozen in het KNAS bestuur nam hij 2 jaar later de portefeuille van penningmeester over van de heer Ter Molen.

De jaarcijfers zijn bekend.

 Het heeft zoals ik al eerder aangaf erg lang geduurd voor we de definitieve cijfers binnenkregen, maar nu is het dan "op de valreep" eindelijk zo ver.

Bijgevoegd treft U het concept van het accountantsrapport aan, 

Voor diegenen die geen zin hebben het hele rapport te lezen volgt hier de belangrijkste conclusie.

De KNAS heeft in 2010 een batig saldo gerealiseerd van 9.044 euro, waarmee het eigen vermogen is geklommen van 51.000 per 31-12-2009 naar 60.044 een jaar later.

De begroting 2011.

 Het heeft even geduurd, maar nu is er voldoende informatie voorhanden om een begroting aan te kunnen bieden die vrijwel zeker niet significant hoeft te worden aangepast.

Onderstaand treft U de inkomsten en uitgaven aan zoals wij die verwachten voor dit jaar.

Gelet op het feit dat het jaar al weer even bezig is lijken de bedragen voldoende om onze doelstellingen te halen. Ook al willen wij altijd graag meer doen, maar " je kunt het geld maar 1 keer uitgeven".

 

De begroting 2011

Tijdens de laatste ALV was er vraag naar meer transparantie. Ik stelde daarop voor om de begroting ook op de website te plaatsen. Tot op heden is dat niet gelukt om de simpele reden dat hij voor ons als bestuur ook nog niet transparant is.

Zoals U weet bestaat het gros van onze inkomsten uit subsidies. En daar zit nu net het knelpunt.

Er zijn het vorig jaar een aantal zaken gewijzigd. U herinnert zich mogelijk de discussie over "Goed Sportbestuur" en aanverwante zaken waar Uw bestuur ( en U zijdelings ook ) mee te maken heeft gekregen.

Baku een laatste impressie en een vooruitblik op de bijeenkomsten van 17 april

Na onderweg naar het vliegveld slechts 1 spookrijder te zijn tegengekomen op de Azerbaidjaanse rijksweg; die gelukkig links reed en ons dus rechts passeerde kwam ik met Nathan en zijn moeder op het vliegveld van Baku aan. We hadden nog wat tijd en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om van de laatste Manats af te komen. Deze Azeri munteenheid is iets meer dan een euro waard.

Voor slechts 22 euri hadden we een prima pot thee. Eigenlijk zou je voor zo'n bedrag de pot moeten mogen houden, maar dat was niet het geval.

Pages