Een interview met KNAS Voorzitter - Wiebe Mokken

In de komende weken publiceren wij een interview met onze voorzitter Wiebe Mokken. De belangrijkste reden hier voor is dat we meer inzicht willen verschaffen in wat het bestuur en onze voorzitter over belangrijke schermonderwerpen denken. We knippen het vraaggesprek in vier delen die in de komende maanden op de site worden gepubliceerd. Vandaag twee onderwerpen: de

Kaderdag 2015

Hierbij wil ik alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun bijdrage op de kaderdag!

 

In de ochtend leverden de vertegenwoordigers van de commissies in een strak tijdschema een bondige presentatie over de bereikte resultaten, de plannen voor komend jaar en de benodigde ondersteuning. De beoogde kruisbestuiving tussen de commissies kwam al gauw tot stand. Er waren ook kritische vragen die voor het bestuur zeer nuttige input opleverden.

Pages