Kwalificatie Internationale Jeugdtiteltoernooien

Vorig seizoen zijn de kwalificatiemogelijkheden voor internationale jeugdtiteltoernooien verruimd. Dit heeft geleid tot een betere focus op ontwikkelingsmogelijkheden van talenten en een betere motivatie van sporters. Zoals voorafgaand aan de laatste nationale florettraining aangekondigd, zal daarom op de reeds ingeslagen weg verder worden gegaan met het doorvoeren van

Profiel van een voorzitter

Beste schermers,

Zoals jullie hebben gelezen heeft Peter Sorber na tweeënhalf jaar voorzitterschap van de KNAS  aangegeven dat hij door drukke werkzaamheden gedwongen is zijn termijn niet vol te maken en per 1 januari 2014 is gestopt.

We, de KNAS, hebben dus een nieuwe voorzitter nodig en het is gebruikelijk dat het bestuur een bestuurskandidaat voorstelt.

Het dagelijks bestuur zal in december en januari een inventarisatie maken van geschikte kandidaten binnen de schermwereld.  Er wordt nadrukkelijk voor

Brief Topcoach 5

Topcoach
Een topcoach kent de internationale eisen van topsport en heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van zijn tak van sport. Om een individuele atleet of een team op het allerhoogste niveau naar topprestaties te leiden, moet een coach natuurlijk ook over de juiste competenties beschikken (kennis,

Kwalificatieprocedure EK/WK cadetten/junioren floret 2013/2014

In samenwerking met het begeleidingsteam floret onder leiding van bondscoach Andrea Borella is besloten de huidige kwalificatiemogelijkheden voor het EK en WK voor cadetten en junioren te verruimen. De procedure wordt hier omschreven en zal worden gepresenteerd aan schermers, ouders en trainers tijdens de volgende KNAS-trainingsstage op zaterdag 14 september. De aankondiging van de

Scheidsrechtersbijdrage bij deelname internationale wedstrijden

Tot en met 2012 werden kosten voor scheidsrechtersbezoek aan het buitenland voor twee wedstrijdcategorieën uit de topsportfinanciering betaald. Vanaf 2013 is er geen inkomstenbron meer uit de topsportmiddelen voor het dekken van scheidsrechterskosten voor wedstrijd- en topsport.

Daarom is het noodzakelijk dat de schermers die aan internationale wedstrijden

Financiën topsport

Beste schermer,

Op de in december gehouden buitengewone algemene ledenvergadering is aangekondigd dat de inkomsten voor topsport sterk zijn gereduceerd door de recente koerswijziging van NOC*NSF en dat het bestuur hierdoor genoodzaakt is maatregelen te nemen. Ook is benoemd dat dit consequenties heeft  voor een aantal aspecten van de financiering van de topsportbeoefening:

Pages