Penningmeesters onmisbaar in de Nederlandse sport

Verenigingen vol mooie verhalen over hun ‘stille motor’

Wie aan een sportvereniging denkt, ziet waarschijnlijk een veld voor zich met sportende mensen. Niet direct denkende aan het werk dat achter de schermen wordt verricht om de club draaiende te houden. De penningmeester is als financieel bestuurslid de hoeksteen van de vereniging. Veel clubs zitten

Onderscheiden topscheidsrechter LUCA CHIEI coacht NL scheidsen bij het NK 2015

Scheidsrechterprogramma NK 2015

Ook dit jaar wordt er weer een speciaal scheidsrechtersprogramma aangeboden bij het NK senioren.Nadat er in 2013 een workshop mentale weerbaarheid was en in 2014 Henk Plugge zijn inspirerende verhaal van zijn carriere als Olympisch judoscheidsrechter deelde, blijven we in 2015 bij de kern: jureren !

“Poule van de Maand” krijgt de status van Nationale Centrale training.

Mede op initiatief van bondscoach Gabor Salomon zal de Poule van de Maand de status van Centrale Training krijgen. Deze wordt georganiseerd voor alle serieuze wedstrijdschermers op de degen.

Iedere tweede woendsdag van de maand zal in de zaal van Schermclub Den Bosch deze sparringsavond worden georganiseerd. De Nationale Degenselectie zal

Reglementscommissie.

Om het hoofd te bieden aan de regelmatige wijzigingen in het wedstrijd en technisch reglement van de FIE, heeft het Bondsbestuur besloten om een Reglementscommissie in te stellen. Deze adviseert het Bondsbestuur omtrent het al dan niet; geheel of gedeeltelijk invoeren van deze wijzigingen. De Commissie bestaat uit 3 leden die de verschillende disciplines binnen de bond vertegenwoordigen.

AANVRAAG SPORTIMPULS GEOPEND VANAF 12 FEBRUARI

Enkele verenigingen hebben afgelopen jaren een aanvraag gedaan voor de Sportimpuls en deze goedgekeurd gekregen. Dit betekent dat zij een financiële impuls ontvangen om met een specifieke doelgroep in een wijk of buurt aan de slag te gaan. Een mooie impuls om ook het aantal leden en de betrokkenheid met de wijk bij de vereniging te verhogen. Vanaf 12 februari is het voor