Louis Hopstaken treedt toe tot als commissielid van de Scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie meldt met genoegen dat Louis Hopstaken bereid is gevonden de vacature van commissielid te willen vervullen. Louis zal zich onder meer gaan bezig houden met ondersteuning bij de trajecten van scheidsrechterbegeleiders, en scheidsrechterbegeleiding in Nederland en daarnaast een rol gaan vervullen bij de werving van scheidsrechters voor nationale wedstrijden (NK's).

Bas Verwijlen voor de derde keer op rij naar de O.S.

Het is gebruikelijk dat NOC*NSF een sportbond verzoekt om niet te communiceren over een eventuele plaatsing van een atleet voor de Olympische Spelen, tot het officiele moment van plaatsing daar is. Dat zou voor schermen de wereldranglijst van 4 april moeten zijn. Daarna dient de FIE dit aan het IOC te melden en die weer aan het NOC, kortom: dat duurt nog even.

Daniël Nivard niet langer actief als FBT-trainer

De afgelopen tijd is bij een aantal gelegenheden gebleken dat verschil van inzicht heeft bestaan tussen Daniël Nivard enerzijds en het KNAS-bestuur en de leiding van het Floret BegeleidingsTeam anderzijds over de wijze waarop de begeleiding van talenten moet plaatsvinden. Hoewel beterschap is beloofd, heeft het bestuur besloten om Daniël Nivard voorlopig niet in te zetten als trainer

Start nieuwe commissie Wedstrijdondersteuning

Vanuit diverse kanten komt de wens om de kwaliteit van toernooien te verbeteren. Er wordt gevraagd naar meer ondersteuning vanuit de KNAS. Op de kaderdag zijn al diverse aandachtsgebieden ingebracht voor verbetering. Om dit adequaat aan te pakken wordt een commissie aangesteld die een advies zal uitbrengen over de wijze waarop de organisatoren van toernooien ondersteund kunnen worden.

5e plaats voor Daniël Giacon op Europees Jeugdkampioenschap schermen

Novi Sad, 29 februari 2016 – De 15-jarige Daniël Giacon is maandag als 5e geëindigd op het Europees Jeugdkampioenschap schermen (EJK) in Novi Sad, Servië. Hiermee evenaart Giacon de sportieve prestaties van vorig jaar toen op het EJK in Maribor ook een notering in de top 8 van beste jeugdschermers van Europa werd behaald.