Bond

De KNAS
De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond bestaat als 'vereniging van verenigingen' uit  73 verenigingen*, met in totaal 2671 aangesloten schermers*.

De KNAS is op 1 februari 1908 opgericht als N.A.S.: Nederlandsche Amateur Schermbond en bestaat nu dus 114 jaar. Daarmee behoort de Nederlandse Schermbond tot de oudste bonden van de wereld. In 1923 werd de NAS het predikaat 'koninklijk' verleend.

Bondsbureau

Het KNAS bestuur wordt ondersteund door een bondsbureau, dat wordt gedeeld met de Nederlandse Tafeltennisbond. In ons kantoor zijn ook de Nederlandse Basketball Bond, Badminton Nederland, Judo Bond Nederland, de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, Nederlandse Jeu de Boulesbond en de Koninklijke Nederlandse Base- en Softballbond gehuisvest. Dit bondsbureau is het aanspreekpunt voor vragen omtrent lidmaatschappen, verenigingen, financiele zaken en beleid.

Bestuur

Het bestuur van de KNAS bestaat uit bevlogen vrijwilligers. Bestuursleden van de KNAS ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid, anders dan vergoeding van daadwerkelijk gemaakte en voorgeschoten kosten.
Leon Pijnappel
Voorzitter
voorzitter@knas.nl

Pages

Subscribe to Vereniging