Breedtesport timmert aan de weg!

Ongeveer een jaar geleden werd een nieuwe Breedtesport commissie geformeerd onder leiding van voorzitter Ad van de Weg. Samen waren wij er in geslaagd 7 mensen te vinden die geografisch verdeeld wonen en schermen en ook nog eens de schermsport een warm hart toedragen en ook een steentje en stem willen bijdragen. Deze commissie komt om de maand bij elkaar en ieder commissielid bestiert een portefeuille onderdeel van de totale breedtesport portefeuille. 

Inhoudstypen

De KNAS-site onderkent een aantal verschillende inhoudstypen, te weten:

  • Pagina's
  • Boeken en boekpagina's
  • Nieuwsberichten
  • Forumonderwerpen
  • Blogs

Pagina's
Pagina's bevatten veelal informatie die zelden of nooit wijzigt. Vrijwel alle pagina's zijn via de menustructuren (boven en links van de pagina) te bereiken.

Slechts de webmaster kan nieuwe pagina's toevoegen aan de KNAS-site. Echter, bestuursleden en bondsbureau mederwerkers kunnen wel de inhoud van pagina's aanpassen.

Secretaris KNAS

Tot onze spijt heeft Wim Bargerbos, secretaris van de KNAS, die in juni vorig jaar, op de ALV in absentie werd verkozen, zijn functie neergelegd. Als voornaamste reden gaf hij aan dat hij zich in de discussie rond de selectienormen voor, onder andere, het Europese Cadettenkampioenschap niet in het bestuursstandpunt kon vinden. Het bestuur dankt hem zeer voor de taken die

Inschrijving voor Jeugd Schermkamp verlengd tot 15 maart!

Jeugdkamp:
Elk jaar wordt er in het voorjaar een lang weekend geschermd, getraind, gelachen en vooral veel van elkaar geleerd door de jeugd op het Schermkamp. Dit jaar wordt het Schermkamp georganiseerd in Diever op 2, 3 en 4 april 2010 en inschrijven kan nog tot uiterlijk 15 maart 2010. Het motto is dit jaar: So you think you fence?

Pages