Schermen is onderdeel van de Top 10 ambitie NOC*NSF

Gisteravond heeft een zeer ruime meerderheid van sportbonden voor het Top 10 plan van NOC*NSF gestemd. Ook de KNAS heeft voorgestemd. Daarmee is het beleid voor de komende vier jaar vastgelegd. Dit geeft rust en focus op de periode na de Olympische Spelen in Londen en daarna. Het klinkt nu nog erg verweg, de Olympische Spelen in Londen moeten immers nog starten, maar voor alle sporters met ambitie is het een belangrijke stap op weg naar de kans op deelname aan de Olympische Spelen in 2016 of 2020.

Hanneke Rossino Commissaris Breedtesport verlaat bestuur na ruim drie jaar

Hanneke Rossino commissaris Breedtesport verlaat bestuur na ruim drie jaar

Tot onze spijt heeft Hanneke, om persoonlijke redenen, onverwacht haar aftreden bekend gemaakt aan het bondsbestuur. De afgelopen vier jaar heeft Hanneke bergen verzet, mede met behulp van de commissie breedtesport. Ze was binnen het bestuur de motor achter het witte vlekkenplan, vernieuwde opleiding schermleraar, Jeugdpuntentoernooien, schermpaspoort, veteranenschermen en rolstoelschermen. Kortom een prestatie van formaat, waar we haar zeer dankbaar voor zijn.

SISTA 2012

28 en 29 januari is het jaarlijkse SISTA toernooi.

Op zaterdag 28 januari is jeugd floret en we hebben dit jaar voor het eerst ook jeugd degen. De inschrijvingen lopen binnen. Het is een perfect toernooi voor jeugd voor alle niveaus om aan mee te doen.

Op zondag 29 Januari is het seniorentoernooi.

Limieten voor veteranen

Vanuit de veteranengroep is de roep om meer erkenning gehoord. Daarnaast heeft het bestuur de wens om ook de veteranenafvaardiging naar EK's en WK's meer professionaliteit uit te laten stralen. Ondertussen  zijn echter de kosten van het sturen van veteranenafvaardigingen flink gestegen door de grootte van de groep van deelnemers en de eis van de FIE om 1000 euro

Gelukkig nieuwjaar

 Beste leden, leraren en vrijwilligers, 

We hebben een schitterend jaar achter de rug. Sportief met hoogte punten als het EK waar Sebastiaan en Arwin de laatste acht haalden en Bas zelfs een tweede plek wist te behalen. Iets wat hij een paar maanden tijdens het WK nog een keer herhaalde. Hiermee heeft schermend Nedeland voor het eerst in tientallen jaren weer een serieuze medaille kandidaat voor de Olympische spelen.