Bert van de Flier gekozen tot CIFP bestuurslid!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het International Committee for Fair Play op 28 april 2012 in Budapest is Bert van de Flier gekozen tot Bestuurslid. Bert is oud voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, oud-commissaris van de Federation Internationale d’Escrime en oud bestuurslid van de European Fencing Confereration. Momenteel is hij

Extra Algemene ledenvergadering 2011

 Op 29 november wordt een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. De verenigingen, commissieleden en individuele leden zijn hierover inmiddels geinformeerd. Centrale onderwerpen zullen zijn:

- Statutenwijziging inzake omvorming Kascommissie naar Financiële Commissie

- Benoeming Financiële Commissie

- Begroting 2012

Aansluitend zal een discussieavond worden georganiseerd waar diverse Breedtesport en Topsport onderwerpen aan de orde zullen komen. 

Pages