Extra Algemene ledenvergadering 2011

 Op 29 november wordt een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. De verenigingen, commissieleden en individuele leden zijn hierover inmiddels geinformeerd. Centrale onderwerpen zullen zijn:

- Statutenwijziging inzake omvorming Kascommissie naar Financiële Commissie

- Benoeming Financiële Commissie

- Begroting 2012

Aansluitend zal een discussieavond worden georganiseerd waar diverse Breedtesport en Topsport onderwerpen aan de orde zullen komen. 

Pages