Daniël Nivard niet langer actief als FBT-trainer

De afgelopen tijd is bij een aantal gelegenheden gebleken dat verschil van inzicht heeft bestaan tussen Daniël Nivard enerzijds en het KNAS-bestuur en de leiding van het Floret BegeleidingsTeam anderzijds over de wijze waarop de begeleiding van talenten moet plaatsvinden. Hoewel beterschap is beloofd, heeft het bestuur besloten om Daniël Nivard voorlopig niet in te zetten als trainer

Start nieuwe commissie Wedstrijdondersteuning

Vanuit diverse kanten komt de wens om de kwaliteit van toernooien te verbeteren. Er wordt gevraagd naar meer ondersteuning vanuit de KNAS. Op de kaderdag zijn al diverse aandachtsgebieden ingebracht voor verbetering. Om dit adequaat aan te pakken wordt een commissie aangesteld die een advies zal uitbrengen over de wijze waarop de organisatoren van toernooien ondersteund kunnen worden.

De “KNAS cup” wordt opgeheven m.i.v. seizoen 2016/2017

Helaas is er onlangs onduidelijkheid ontstaan rond de KNAS-cup maar dit seizoen 2015/2016 verandert er niets. 

Het doel waarvoor de KNAS cup is ingesteld is momenteel niet meer relevant. De kwaliteit van de toernooien is sinds de invoering sterk verbeterd maar al enige jaren stabiel. De cup vergroot de deelname aan toernooien ook niet meer significant.

Vertrouwenscontactpersoon Inge Schultze

Mijn naam is Inge Schultze. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij de KNAS. Bij mij kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor jij (of iemand in jouw omgeving binnen de schermsport) je onveilig voelt, zoals seksuele intimidatie discriminatie en pesten. Ieder gesprek met mij is en blijft vertrouwelijk. Ik kan je in

HollandSchermen trekt veel bezoekers

Meer dan 1500 bezoekers trok de Nieuwe Meent in Alkmaar tijdens “De dag van Bouw” op zaterdag 13 juni. In dit sportcomplex betrekt HollandSchermen aan het eind van dit jaar een splinternieuwe, volledig ingerichte schermzaal. Ondanks dat een groot deel van de vereniging present was bij het NJK in Duiven waren er namens HollandSchermen 16 vrijwilligers aanwezig

Kaderdag 2015

Hierbij wil ik alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun bijdrage op de kaderdag!

 

In de ochtend leverden de vertegenwoordigers van de commissies in een strak tijdschema een bondige presentatie over de bereikte resultaten, de plannen voor komend jaar en de benodigde ondersteuning. De beoogde kruisbestuiving tussen de commissies kwam al gauw tot stand. Er waren ook kritische vragen die voor het bestuur zeer nuttige input opleverden.

KNAS Kaderdag 2015

Wil je meepraten over de ontwikkeling van het schermen in Nederland dan is de kaderdag op 3 mei in het denksportcentrum De Hommel in Utrecht de 'place to be’.

 

In de OCHTEND komen alle commissieleden van de KNAS bij elkaar om de resultaten van afgelopen jaar te vieren, acties voor komend jaar te presenteren en de knelpunten te bespreken.

 

AANVRAAG SPORTIMPULS GEOPEND VANAF 12 FEBRUARI

Enkele verenigingen hebben afgelopen jaren een aanvraag gedaan voor de Sportimpuls en deze goedgekeurd gekregen. Dit betekent dat zij een financiële impuls ontvangen om met een specifieke doelgroep in een wijk of buurt aan de slag te gaan. Een mooie impuls om ook het aantal leden en de betrokkenheid met de wijk bij de vereniging te verhogen. Vanaf 12 februari is het voor

Pages