Tulpenlogo vervangen? Af en toe bereiken ons berichten dat niet iedereen gelukkig is met het huidige symbool. Wat vind jij?

Nee, het is prachtig!
42% (5 votes)
Ja, maar alléén als er een betere voor in plaats komt.
42% (5 votes)
Ja, zo snel mogelijk!
8% (1 vote)
Maakt me niks uit...
8% (1 vote)
Total votes: 12

Licentiesysteem Schermleraren

In 2010 is reeds het licentiesysteem voor schermleraren aangekondigd door toenmalig bestuurslid Hanneke Rossino. 

Inmiddels is door de inzet van hoofd opleidingen Maitre Ad van der Weg een systeem uitgewerkt dat zowel door KNAS als de NAS wordt ondersteund. Dit voorjaar wordt begonnen met invoering hiervan. Meer informatie is te vinden in bijgevoegde brief Licentiebeleid KNAS en overige bijlagen. 

Medewerker Media en Communicatie

 De Federatie Kenniscentrum en Bureauorganisatie Samenwerkende Sportbonden is een een samenwerkingsverband van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), Squash Bond Nederland (SBN) en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) met een gezamenlijke bureauorganisatie in Zoetermeer. Deze drie sportbonden hebben gezamenlijk ruim 700 aangesloten verenigingen en ruim 50.000 sporters.

Bert van de Flier gekozen tot CIFP bestuurslid!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het International Committee for Fair Play op 28 april 2012 in Budapest is Bert van de Flier gekozen tot Bestuurslid. Bert is oud voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, oud-commissaris van de Federation Internationale d’Escrime en oud bestuurslid van de European Fencing Confereration. Momenteel is hij

Pages