Leuke weetjes en toetsbare resultaten in roerige verkiezingstijden

Zojuist heb ik in de bestuursblog melding gemaakt van het feit dat wij 10 nieuwe schermleraren erbij hebben! Een zeer vermeldenswaardig gegeven, want het betreffen Nederlanders die in Duitsland een examen aflegden en nu het Nederlandse KNAS schermleraar diploma hebben gekregen. Dit is gelukt door het waarderen van een regionaal initiatief en een goede samenwerking tussen de

Persbericht NK Equipe SchermCentrum Amsterdam

Op zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010 werden de Nederlandse Kampioenschappen voor Equipes (NKE) georganiseerd in het Universitair Sport Centrum te Amsterdam. Schermvereniging SchermCentrum Amsterdam (SCA) heeft vanwege diens vijfjarig jubileum de organisatie van het titeltoernooi op zich genomen, en met succes. Voor het eerst was SCA aanwezig met de volle bezetting van zes teams en

Etienne van Cann, bestuurskandidaat vijfde bestuurslid

Zoals u waarschijnlijk allen weet bestaat het KNAS-bestuur al enige jaren uit vijf bestuursleden, drie die in functie worden gekozen op de ALV -voorzitter, secretaris en penningmeester- zoals dat netjes in de statuten staat, aangevuld met, tot op heden, 2 algemeen bestuursleden, die een taak door het bestuur krijgen toegekend. Er zouden maximaal vier algemeen

Lilian Quant Bestuurskandidaat Secretaris

Voor de de vacature voor de positie van Secretaris van de KNAS presenteert het bestuur met trots Lilian Quant. Zij heeft de afgelopen maanden als ad interim Secretaris deze positie waargenomen. Voor de positie van Secretaris zijn geen tegenkandidaten.   

Hieronder stelt Lilian zich voor. Ik kan me echter nauwelijks voorstellen dat u haar nog niet kent:

Bert van de Flier bestuurskandidaat penningmeester

Het KNAS-bestuur is heel erg blij en trots dat we Bert van de Flier bereid hebben gevonden als penningmeester van de KNAS te blijven optreden. Hij doet dat nu reeds ad interim, en is al helemaal ingewerkt. Het bestuur hoopt dat hij zijn werk zal kunnen voortzetten. In de bijlage van dit stuk treft u het complete scherm-cv van Bert aan. Het is een niet te benaderen staat